Regio Amersfoort zet stevig antwoord neer op de opgaven van de toekomst

Negen samenwerkende gemeenten in de regio Amersfoort en de provincie Utrecht slaan de handen ineen om samen te zorgen dat ook in de toekomst wonen, werken en leven voor iedereen aantrekkelijk blijft. 'Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort centraal!' vormt de leidraad om in samenhang en met elkaar te werken aan de belangrijke opgaves voor de regio.

bouwkranen in Vathorst

Solide perspectief om aantrekkelijke regio te blijven

De centrale ligging, goede verbindingen, een sterke economie, steden en kernen die historisch én modern zijn en een grote diversiteit aan aantrekkelijke groengebieden en waardevolle landschappen: regio Amersfoort is niet voor niets een gewilde regio om te wonen en werken. Daarmee zien de overheden binnen de regio ook de druk op het gebruik van de ruimte enorm oplopen. In de komende 20 jaar zijn er nieuwe bedrijfslocaties nodig voor ruim 32.000 banen en zullen er zo’n 40.000 woningen moeten worden gebouwd.

Om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten en de kwaliteiten van de regio te versterken, werkten de negen gemeenten in de regio Amersfoort samen met de provincie Utrecht aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040. In deze regionale verstedelijkingsstrategie geeft de regio Amersfoort een antwoord op de vraag hoe de groei van wonen en werken op te vangen.

Nu keuzes maken om de kwaliteiten van de regio te behouden

De regio zet in op het benutten van de nabijheid van wonen, werken en groen. De komende 20 jaar zijn er nieuwe bedrijfslocaties nodig voor ruim 32.000 banen. En bovenop de 23.000 woningen die de komende jaren worden gebouwd in het kader van de Woondeal, worden tussen 2030 en 2040 nog eens 17.000 woningen gebouwd. Dat doen we door:

  1. Het landschap van de regio te versterken en verschillende opgaven (natuur, recreatie en landbouw) in het landelijke gebied te combineren en prioriteren.
  2. Nieuwe woningen en bedrijfslocaties te ontwikkelen in focusgebieden rondom bestaande knooppunten en met vitale dorpen. Het gaat dan om de grootschalige ontwikkellocatie Metropoolpoort Amersfoort (Amersfoort CS en station Amersfoort Schothorst), Nijkerk (Station Nijkerk) en Barneveld (Station Barneveld-Noord, Barneveld-Centrum en Barneveld-Zuid). Een goede bereikbaarheid van deze locaties te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de auto is daarbij de inzet.
  3. De unieke economische clusters in de regio op landelijk niveau aan te jagen.
  4. In te zetten op gezonde mobiliteit en een integrale aanpak voor de bereikbaarheid te maken.

Naast deze uitgangspunten wordt er ook gewerkt aan het verder versterken van de vitaliteit van de andere kernen. Voor iedere kern wordt gekeken wat het beste past. Een belangrijk uitgangspunt is dat groen en landschap meegroeien met de verstedelijking, bijvoorbeeld in het Groene Valleilint. Door op deze manier verder te groeien benut de Regio Amersfoort haar centrale positie als sterke, groene en gezonde regio in het hart van het Stedelijk Netwerk Nederland.

Samenwerken tussen gemeenten, regio, provincie en het Rijk noodzakelijk

Om de regionale, provinciale én nationale opgaven uit het Ontwikkelbeeld te realiseren, is samenwerking als één overheid nodig. De colleges van B&W in de regio Amersfoort en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben de verstedelijkingsstrategie vastgesteld. De komende maanden wordt het Ontwikkelbeeld ook voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Het Ontwikkelbeeld vormt de basis voor een intensieve samenwerking tussen gemeenten en provincies Utrecht en Gelderland en het Rijk.

Door nu een heldere aanpak te kiezen voor een aantal urgente vraagstukken werkt de regio aan zowel de landelijke als de regionale opgaven die voor ons liggen. Met het Ontwikkelbeeld als leidraad hebben we er alle vertrouwen dat het in onze mooie regio ook in de toekomst prettig wonen, werken, ontmoeten en ontspannen is.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69