Regio Utrecht-Amersfoort slaat handen ineen voor aanpak vitale wijken

in Wonen

De provincie en de gemeenten Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort gaan samenwerken aan een aanpak vitale wijken. Daarbij wordt gekeken wat een wijk nodig heeft op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling. De provincie Utrecht steunt deze samenwerking en treedt op als co-financier. Ook wordt er een regiodeal ingediend om het Rijk als partner hierbij te betrekken.

Het gaat goed met de provincie Utrecht. De centrale ligging met goede verbindingen en voorzieningen, de economische dynamiek en de aantrekkelijke omgeving maken Utrecht tot een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, studeren en recreëren. Toch profiteert niet iedereen daarvan. In sommige wijken ligt de kwaliteit van leven een stuk lager.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “We willen dat iedereen kan meedoen. Een economisch welvarende, sociale, gezonde, veilige en groene leefomgeving is van vitaal belang voor onze inwoners. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Om deze positieve kenmerken ook komende decennia te behouden én te versterken gaan we als regio samen aan de slag!”.

Integrale aanpak voor vier wijken

Het gaat om een integrale aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie op vier wijken: Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. De aandachtspunten in deze vier wijken zijn divers.

Samenwerking met het rijk

Gezien de breedte van de aanpak, is samenwerking met allerlei organisaties in de regio én met het Rijk nodig. De provincie vindt het van belang dat er een provinciebrede aanpak is op het thema vitale wijken en dat het Rijk daarbij intensief betrokken wordt. Daarom wordt het Rijk gevraagd de plannen als partner te steunen. Om dit te realiseren, wordt vandaag de Regio Deal Vitale wijken U16 ingediend bij het Rijk en wordt parallel daaraan een aanpak vitale wijken regio Amersfoort gestart.

Voorbeeld voor andere wijken

De aanpak van deze wijken kan straks een voorbeeld zijn voor andere wijken binnen de regio. RIVM en de Universiteit Utrecht worden betrokken om resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen en geleerde lessen op te halen.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11