Resultaten tweede ondernemerspeiling coronacrisis

Een derde van ondernemers in de provincie Utrecht ondervindt nauwelijks of zelfs positieve effecten van de coronacrisis. Anderzijds geeft bijna een kwart van de ondernemers aan dat het bedrijf in de gevarenzone verkeert: meer steun dan wel herstructurering van het bedrijf is nodig om te kunnen overleven.

Afbeelding toonbank met bord corona, houd 1.5 meter afstand

Dat blijkt uit de tweede ondernemerspeiling naar de effecten van de coronacrisis op het regionale bedrijfsleven. De enquête werd in juli uitgevoerd. Meer dan 2.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. De eerste enquête vond in april plaats.

Rapportage tweede coronapeiling ondernemers

Omzetontwikkeling

Uit de cijfers blijkt dat meer ondernemers over de afgelopen maanden een omzetgroei rapporteren. In april gaf 7 procent aan een hogere omzet te hebben. In de enquête van juli is dat aantal gegroeid naar 12 procent. Verder blijkt dat de groep ondernemers, die in de afgelopen vier kwartalen te maken heeft met een omzetvermindering van meer dan 60 procent, af neemt. In april behoorde 31 procent van de ondernemers tot deze groep, maar in juni was dat gedaald naar 20 procent.

Steunmaatregelen

In de peiling is ook gevraagd naar de steunmaatregelen. Een meerderheid van de ondernemers in de regio Utrecht vindt de landelijke en regionale steunmaatregelen voldoende. 40 Procent van de ondernemers maakt er gebruik van. Daarvan het uitstel van belastingen het populairst. Verder blijkt dat behoefte is aan aanpassing of extra steun van de landelijke maatregelen: meer maatwerk (bijvoorbeeld per sector, of per individueel geval), of juist meer generieke steun, kwijtschelding van belastingen in plaats van uitstel van betaling.

Informatiebehoefte

Ondervraagden geven aan behoefte te hebben aan regionale informatie: uitwisseling van ervaringen met andere ondernemers, een website met good practices of één informatiepunt voor alle regelingen. Daarnaast lijken ondernemers meer oog voor de toekomst te krijgen: ze vragen bijvoorbeeld om financiële ondersteuning bij digitalisering van bedrijfsactiviteiten of hulp bij omscholing. Maar ook is er behoefte aan concrete tips en adviezen bij het uitwerken van nieuwe verdienmodellen.

Steunpakketten

Regionale partners bieden inmiddels een breed palet aan ondersteuning voor bedrijven en instellingen. Zo bemiddelt URECA-loket (Utrecht Regio Corona Alliantie) ondernemers naar juridische, fiscale en bedrijfsadviseurs. Ondernemers en bedrijven met een grotere behoefte, kunnen een voucher aanvragen voor een uitgebreider adviestraject.

Ook wordt regionale ondernemers hulp geboden bij de digitalisering van hun activiteiten. Met hulp van onder meer de provincie, is hiervoor onlangs het project 'Nu Digitaal' gestart. Naast advisering en digitalisering, zijn vouchers beschikbaar voor omscholing naar technische beroepen.

Culturele instellingen in de regio kunnen een beroep doen op meerdere regelingen. Zo bieden gemeenten vaak huurverlagingen of uitstel van lokale belastingen. Daarnaast zijn er noodfondsen beschikbaar en worden campagnes gestart voor lokaal winkelen. Ook op het gebied van  vergunningen verlenen proberen gemeenten ondernemers te helpen.

De landelijke steunmaatregelen worden uitgebreid met een omvangrijk omscholingspakket. Bestaande regelingen worden meer gericht op herstructurering van bedrijven waar dat nodig is.

Derde peiling

De derde en laatste peiling staat gepland voor november van dit jaar. De peilingen worden uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB Nederland Regio Midden.

Voor persinformatie:
rene.de.monchy@provincie-utrecht.nl06  36 41 41 84

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11

Volg de provincie op Twitter

Zie ook