Rijk draagt 13 miljoen bij aan woningbouwontwikkeling Overvecht

De miljoenenaanvraag van de gemeente Utrecht - met steun van de provincie Utrecht - voor de wijk Overvecht is toegekend. Het Rijk draagt bijna 13 miljoen euro bij voor het toevoegen van woningen en het verbeteren van de leefomgeving. Die financiële impuls komt uit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Met deze regeling kunnen gemeenten een bijdrage krijgen voor het oplossen van het woningtekort in Nederland.

bouwplaats

Met de aanvraag bij de Woningbouwimpuls wil de gemeente Utrecht, samen met de provincie, corporaties en diverse ontwikkelende partijen de komende tien jaar extra investeren in de projecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix en de omgeving van die projecten. Dat resulteert in vernieuwing in dit deel van Overvecht en een betere mix van woningen. Dit draagt bij aan de ambities van de wijkaanpak Samen voor Overvecht.

Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) van Utrecht is verheugd met de toekenning: 'Wij zijn vooral blij voor de huidige en toekomstige bewoners van Overvecht, omdat we voor hen goede stappen kunnen maken. We werken op een aantal plekken in Overvecht aan projecten waarbij er extra woningen komen, zoals Overvecht Centrum: daar kunnen we echt een grote verbetering realiseren voor Overvecht, maar eigenlijk voor de hele stad. Maar ook de projecten Ivoordreef en De Mix zijn belangrijk voor de wijkvernieuwing en meer menging. Met deze projecten maken we van Overvecht een prettigere en aantrekkelijkere wijk. Met deze rijksbijdrage kunnen we deze projecten goed uitvoeren en ook zorgen voor de kwaliteit die in de omgeving nodig is. We hebben in Overvecht al veel mooie stappen gemaakt, maar de wijkaanpak vraagt om een lange adem. De bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls is hierbij meer dan welkom. We hebben hierbij een goede samenwerking gehad met de provincie Utrecht en ook met onze andere partners in de wijk. Ik kijk ernaar uit om samen met die partners deze projecten te realiseren'.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Ik ben ontzettend blij met de toekenning van de woningbouwimpulsgelden voor Overvecht. Bijdragen vanuit het Rijk zijn keihard nodig om in onze provincie tot voldoende betaalbare en toekomstbestendige woningen te komen.'

Stapsgewijs werken aan een betere mix van woningen

Het doel is om in Overvecht meer (verschillende soorten) woningen te bouwen. Zo kunnen Overvechters die hun sociale huurwoning willen verruilen voor een middenhuurwoning of koophuis in hun eigen wijk blijven wonen. Nu vertrekken sommige mensen uit de wijk omdat elders een beter passende woning te vinden is.

De gemeente wil niet dat het totaal aantal sociale huurwoningen afneemt, maar meegroeit met de ontwikkeling van de wijk. De rijksbijdrage is gebaseerd op het toevoegen van ruim 2.000 woningen in de projecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix. Een groot deel van die woningen bevindt zich in het sociale of middenhuur-segment. Per saldo leiden deze extra woningen tot een meer gemengde woningsamenstelling in de wijk Overvecht.

Meer woningen en betere openbare ruimte verbeteren

3e ronde woningbouwimpuls gevisulaiseerd op de kaart van Nederland. In totaal worden 44.277 nieuwe woningen gebouwd in Nederland.

De derde ronde woningbouwimpuls gevisualiseerd (download beschikbaar onderaan deze pagina)

De Woningbouwimpuls biedt kansen voor Utrecht om meer woningen te realiseren. De gemeente wil die groei in goede banen leiden. Dat betekent dat er ook goede voorzieningen moeten komen voor fietsers, parkeren en andere infrastructuur. Met deze rijksbijdrage wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een goede oplossing te maken voor het parkeren bij Overvecht Centrum, zodat ruimte ontstaat voor extra groen en het toevoegen van woningen. Daarnaast wil de gemeente de openbare ruimte in de omgeving een kwaliteitsimpuls geven door aandacht te geven aan veiligheid en meer groen. De omgeving moet uitnodigen om te bewegen en om elkaar te ontmoeten.

Toekenningen voor Amersfoort en Veenendaal

Het Rijk trekt ook een bedrag van € 9,65 miljoen uit voor de gebiedstransformatie Kop van Isselt in Amersfoort. Het geld wordt voor een deel gebruikt voor de kosten voor infrastructurele aanpassingen en voor benodigde bedrijfsverplaatsing (o.a. Rova) waardoor de ontwikkeling kan plaatsvinden. De provincie Utrecht betaalt mee aan de bedrijfsverplaatsingen.

Het verouderde bedrijventerrein Het Ambacht in Veenendaal, nabij het station, is een van de laatste binnenstedelijke mogelijkheden om substantiële woningbouw te realiseren. De gemeente is van plan over een periode van 10 jaar (in fases)de huidige mix van kleine en enkele grote bedrijven te transformeren naar ca. 1.200 woningen. Het programma bevat minimaal 50% betaalbare woningen in het sociale- en middensegment. Voor de realisatie draagt het Rijk via de Woningbouw impuls (WBI) bij met € 7 miljoen. De provincie Utrecht heeft de intentie uitgesproken dat aan te vullen met € 3 miljoen uit het programma Versnelling Woningbouw.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32