Rijk en regio samen aan de slag in Overvecht, Batau en Vollenhove

Met een impuls van 30 miljoen euro geven Rijk en regio samen invulling aan de ambitie om het toekomstperspectief voor de bewoners in de wijken Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein) en Vollenhove (Zeist) te verbeteren. Het Rijk, de provincie Utrecht en de drie gemeenten sloten hiervoor een Regio Deal. Daarnaast werkt de provincie samen met Amersfoort aan een wijkenaanpak in Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor. Nu er een akkoord is op de financiering en de nadere invulling van de wijkaanpakken, kan de regio van start met de uitvoering.

Met de deal krijgen de wijkaanpakken Samen voor Overvecht, Betere Buurten (Batau) en Vollenhove Vooruit een stevige impuls. Juist in deze tijd, met de effecten van de coronacrisis, is het belangrijk te investeren in toekomstperspectief voor bewoners. De deal helpt daarbij op een manier die past bij de mensen die werken en wonen in de wijk. Over de hele linie worden de leefbaarheid, de veerkracht en het perspectief verbeterd. Dit gebeurt door aan te sluiten op lokale initiatieven. Op het gebied van wonen wordt aangesloten bij de Woondeal regio Utrecht.

De Regio Deal is een partnerschap waar Rijk (15 miljoen) en provincie (3,6 miljoen) allebei financieel aan bijdragen. De rest van het geld komt van de drie gemeenten. De regiopartners zijn blij met de deal en kijken uit naar de samenwerking. De drie wijkaanpakken leveren lessen en ervaringen op voor zowel de partners, alsook voor andere gemeenten in Nederland. De provincie Utrecht speelt een belangrijke rol bij het delen van deze kennis.

De provincie Utrecht wil komen tot een provinciebrede Vitale Wijken aanpak. Daarvoor wordt een kennisnetwerk opgebouwd waarbij alle wijken kunnen profiteren van de ervaringen en lessen die worden opgedaan. Met behulp van deskundige partners als  RIVM, Universiteit Utrecht en GGD, speelt de provincie een belangrijke rol bij de monitoring van de resultaten, de analyse en de conclusies die getrokken worden. De aanpak moet een positief en duurzaam effect hebben op de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van de wijken.

Gedeputeerde Huib van Essen: “De vier gekozen wijken onderscheiden zich doordat ze een stapeling van hardnekkige opgaven hebben waarvoor geen snelle, eenvoudige oplossing is. Daarom is er gekozen voor een integrale aanpak met aandacht voor zowel werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energiebesparing, groen en recreatie. Zo dragen we bij aan leefbare, veilige en gezonde wijken met kansen voor iedereen. Wijken waar iedereen mee kan doen en iedereen zich thuis mag voelen.”