Ringpark Magazine: frisse blik op groen en groei

Vandaag is het Ringpark Magazine ‘Ring! Ring! Ring! Ring!’ verschenen. Gedeputeerde Huib van Essen nam het eerste exemplaar in ontvangst tijdens de conferentie Groen groeit mee, het Ringpark verbindt.

De provincie Utrecht staat voor een uitdaging: het aantal inwoners, woningen en de economie groeit, tegelijk willen we onze provincie ook groen houden. Hoe zorgen we ervoor dat de groei samen kan gaan met een groene en gezonde leefomgeving? Op deze vraag zoekt het concept Ringpark een antwoord. “Voor mij gaat Ringpark over een goede verbinding tussen de drukke stad en de rust en ruimte in het buitengebied”, zegt gedeputeerde Huib van Essen. “Over een wandeling in het groen dicht bij je eigen huis, over het slim combineren van waterbeheer, energie en natuur. Eigenlijk is het Ringpark er al, overal om ons heen. En het is van ons allemaal. Waar het nog te vaak aan ontbreekt is samenhang. Daar moeten we gezamenlijk aan werken. Dit magazine laat zien waar we nu in die zoektocht staan.”

Inspiratie

Het magazine laat zien hoeveel energie het Ringpark bij de betrokken inwoners, ondernemers, beleidsmakers, onderzoekers en ontwerpers heeft losgemaakt. En biedt inspiratie voor een volgende stap. Waar zit wrijving en discussie? En welke waardevolle lessen kunnen we trekken uit andere landschapsconcepten? Het magazine biedt een frisse blik op het Ringpark, met aardappelkaarten, evolutie en safari’s. Met prikkelende interviews, interessante reportages en prachtige beelden.

Conferentie Groen Groeit Mee

Bij de Ringparkconferentie gingen vandaag zo’n 100 aanwezigen in gesprek over wonen, werken en bereikbaarheid en de transities in landbouw en energie. Hoe gaan we om met deze ontwikkelingen en houden we tegelijkertijd onze provincie groen en gezond?

Het magazine Ringpark is een uitgave van provincie Utrecht en Vereniging Deltametropool.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 40 12 51 66

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11