Risicorelevante bedrijven regio Utrecht praten over veiligheid

Hoe kunnen we onze bedrijven nog veiliger maken en veilig werken meer borgen in de bedrijfscultuur? Hier gaan risicorelevante bedrijven uit de regio Utrecht over met elkaar in gesprek tijdens een Ronde Tafelbijeenkomst op 28 oktober. De bijeenkomst is georganiseerd door de provincie Utrecht in nauwe samenwerking met VNO NCW, en is onderdeel van de ‘Masterclass Veiligheid Midden’.

De locatie voor deze eerste Ronde Tafel is BASF in De Meern, actief betrokken bij hoe veiligheid binnen de sector vergroot kan worden. Daarom heeft een aantal bedrijven samen met VNO NCW de Masterclass Veiligheid Midden opgezet. In dit verband wisselen bedrijven onderling kennis uit over veiligheid en milieu. Tijdens de Ronde Tafelbijeenkomst gaan de bedrijven met de provincie in op deze thema’s.

Het vergroten van veiligheid, en veiligheid beter borgen in de cultuur van een bedrijf zijn de centrale thema’s voor de Ronde Tafelbijeenkomsten. De provincie Utrecht neemt dit initiatief vanuit de overtuiging dat door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen bedrijven onderling én met overheden we bijdragen aan het realiseren van een hoog veiligheidsniveau voor alle betrokkenen, inwoners én werknemers.