Ruim 100 instellingen ontvangen bijdrage provinciaal steunpakket cultuur- en erfgoed

Culturele instellingen die als gevolg van de coronacrisis zwaar zijn getroffen, konden een beroep doen op het steunpakket. In totaal kunnen 106 instellingen rekenen op steun van de provincie Utrecht voor een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro. Bij de uitvoering van het steunpakket is nauw samengewerkt met andere overheden en fondsen. Op dit moment wordt een evaluatie uitgevoerd en de verwachting is dat in het voorjaar van 2021 de tweede tranche van het steunpakket start.

Cultuur

Om zoveel mogelijk organisaties te kunnen helpen, zijn er binnen het steunpakket vier regelingen opgezet. Voor de eerste tranche van het steunpakket zijn er in totaal 181 aanvragen binnengekomen uit de hele provincie. Per regeling is aan de hand van vastgestelde uitgangspunten gekeken welke aanvragen in aanmerking kwamen voor een bijdrage uit het steunpakket.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Het steunpakket kent een totaal bedrag van 6 miljoen voor 2020 én 2021. We hebben nu ongeveer de helft uitgegeven. De coronacrisis is nog niet voorbij. Veel culturele instellingen zullen het ook volgend jaar financieel zwaar krijgen. Daarom worden er in de loop van volgend jaar nieuwe regelingen opengesteld. De huidige regelingen zijn we nu aan het evalueren en er wordt onderzoek gedaan waar behoefte aan is. Kortom, onze steun blijft hard nodig om de culturele sector overeind te houden."

Steunmaatregelen

Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht

Het innovatiefonds is een gezamenlijk initiatief van vijf fondsen, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en de provincie Utrecht. De initiatiefnemers hebben het fonds opgericht om samenwerking in de culturele sector te versterken en een extra impuls te geven om nieuwe wegen te verkennen. In totaal zijn er in de eerste aanvraagronde 75 aanvragen in de vorm van een videopitch binnengekomen. Hieruit werden er dertien geselecteerd om hun plan verder uit te werken. Hiervan mogen er negen  hun plan tot uitvoering brengen. Inmiddels is de tweede aanvraagronde geopend. Het is nog mogelijk om tot 1 februari 2021 een videopitch in te dienen. 

Opstartregeling

Deze regeling bood een praktische oplossing voor instellingen die kosten moesten maken om zich aan te passen aan de 1,5 meter samenleving. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een spatscherm of een pinautomaat, de invoering van een reserveringssysteem of de aanpassing van zalen. Ook was het mogelijk om advies in te winnen. In totaal krijgen bijna 60 instellingen uit de gehele provincie een bijdrage.

Overbruggingsregeling

Met deze regeling zijn instellingen geholpen die in de periode van 15 maart tot en met 15 september financiële schade hebben opgelopen omdat zij hun deuren moesten sluiten of minder bezoekers konden ontvangen. Voor de overbruggingsregeling kunnen 25 instellingen rekenen op een compensatie voor de geleden schade. De hoogte en verstrekking van de subsidie is door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld.

Rijksregeling met cofinanciering provincie en gemeenten

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht zijn twaalf instellingen (uit Amersfoort, Utrecht, Houten en Nieuwegein) in aanmerking gekomen voor de rijksregeling. Het ging hierbij om niet-rijks gesubsidieerde instellingen met een landelijke uitstraling. In totaal is er een bedrag van bijna 7 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan heeft het rijk 3,5 miljoen, de gemeenten 2 miljoen en de provincie 1,5 miljoen bijgedragen.

Meer informatie

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11