Ruim 1.800 Utrechtse projecten op PAS-lijst

De provincie Utrecht heeft op verzoek van de Tweede Kamer een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingsprojecten die mogelijk geraakt worden door de PAS-uitspraak van de Raad van State. In de provincie Utrecht bestaat de lijst uit 1.848 projecten. Het gaat onder meer om woningbouwprojecten, de aanleg van wegen en landbouwactiviteiten.

De provinciale lijst is onderdeel van de landelijke inventarisatielijst. Het gaat om een lijst met projecten die mogelijk in de knel komt. Het is momenteel niet vast te stellen of dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn. Onder leiding van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) worden mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek in beeld gebracht. Zonder uitgewerkte oplossingsrichting blijft onduidelijk welke projecten er echt in de knel komen en hoe die eventueel toch weer door kunnen gaan.

Programma Aanpak Stikstof

Stikstof is noodzakelijk voor de groei van planten, maar een te hoge hoeveelheid stikstof is juist slecht voor de biodiversiteit. Om de balans tussen beide te vinden, bestond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 29 mei van dit jaar oordeelde de Raad van State dat het PAS niet voldoet aan de Europese eisen en verwierp daarmee de aanpak. Dat heeft gevolgen voor alle projecten die stikstof uitstoten en heeft geleid tot de actuele situatie.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11