Ruim 2,5 miljoen extra voor flexpool versnelling woningbouw

in Wonen

De provincie Utrecht heeft ruim 2,5 miljoen euro extra van het ministerie van Binnenlandse Zaken gekregen om de woningbouw verder te versnellen. Het geld is bestemd voor de inhuur van expertise bij de overheden, opdat bouwprojecten versneld kunnen worden. Door het ontbreken van de juiste kennis en voldoende personeel ontstaat vaker een vertraging. Via het Programma Versnelling Woningbouw van de provincie wordt gekeken waar het geld het beste kan worden ingezet. Alles bedoeld om bouwprojecten sneller in de uitvoering te krijgen.

betonconstructie

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “Ik ben erg blij met deze financiële bijdrage. Met dit geld kunnen we er nog beter voor zorgen dat woningbouwprojecten sneller in de uitvoeringsfase komen. Nauwe samenwerking met het Rijk, gemeenten en woningbouwcorporaties is erg belangrijk. We hebben de ambitie om jaarlijks 10.000 nieuwe woningen te bouwen en deze extra middelen voor de flexpool van BZK helpen daar zeker bij.”

Expertise voor gemeenten

De 2,5 miljoen euro wordt vooral gebruikt om experts in te huren voor gemeenten. Dit zijn bijvoorbeeld juristen die helpen bij het afgeven van vergunningen en planeconomen die de haalbaarheid van bouwplannen doorrekenen. Gemeenten die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen met de regio coördinatoren van de provincie Utrecht van het programma Versnelling Woningbouw.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl030 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11