Ruiters, denk aan uw Ruitervignet!

Sinds 1 januari 2022 is het voor ruiters en menners die met hun paard de paden op willen in het vignetgebied van de Utrechtse Heuvelrug, verplicht om een ruitervignet aan te schaffen.

paardrijden met vriendinnen

Met de bijdragen uit het vignet kunnen ruiterpaden onderhouden worden, en kunnen we de paardenpaden goed begaanbaar houden en veilig. Iedereen heeft de afgelopen maanden aan het Ruitervignet kunnen wennen. Vanaf nu wordt er gecontroleerd op het bezit van een ruitervignet.

Waar geldig?

Op de website www.ruitervignetuh.nl staat een kaart met daarop het actuele overzicht van waar het vignet geldig is. Verschillende gemeenten, terrein- en particuliere eigenaren doen mee met het 'Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug'. In totaal bieden zij samen een gebied van ruim 230 kilometer aan paardenpaden op de Utrechtse Heuvelrug. Het aantal deelnemende eigenaren is nog steeds groeiende.

Op de Heuvelrug ligt een uitgebreid padennetwerk voor ruiters en menners dat intensief wordt gebruikt. Voor terreineigenaren wordt het financieel steeds lastiger om de onderhoudskosten voor deze paden op te brengen. Hierdoor kwam de kwaliteit van het padennetwerk in het nauw. Betrokken partijen hebben samen gezocht naar een systeem waarbij deze kosten gedekt worden uit financiële bijdragen van de gebruikers zelf. Het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug is hier het resultaat van.

De gemeente Soest heeft ook een eigen ruitervignet. Met de gemeente Soest is de afspraak gemaakt dat ruiters/menners die een Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug hebben, ook binnen het vignetgebied van Soest mogen rijden. Het ruitervignet van Soest blijft daarnaast bestaan en geldt alleen binnen het vignetgebied van Soest.
In gebieden waar het Ruitervignet verplicht is, zullen de partijen aangesloten bij het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht (USN) extra gaan controleren.

Samenwerking

In het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden. Een groot aantal organisaties is hierbij betrokken: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, de gemeenten Baarn, Soest en Rhenen, RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) en de provincie. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken.

Eén van de speerpunten van het Samenwerkingsmodel is erop toezien dat ruiters ook echt gebruikmaken van de ruiterpaden, zodat er minder incidenten plaatsvinden met de andere gebruikers van de natuurgebieden.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01