Salmsteke Ontkiemt! gaat in uitvoering; dijk en uiterwaard worden ingericht

De werkzaamheden van ‘Salmsteke Ontkiemt!’ voor het versterken van de Lekdijk en de ontwikkeling van natuur en recreatie in de uiterwaard, zijn officieel van start gegaan. De uiterwaarde van Salmsteke is het eerste traject aan de Lekdijk waar de gebiedspartners gezamenlijk werken aan een veilige dijk en een natuurlijke en recreatieve uiterwaard, voor omwonenden en recreanten.

Bestuurders steken schep in de grond
Gebiedspartners steken de eerste spa in de grond. V.l.n.r.: Sander Bos (Recreatieschap Stichtse Groenlanden), Joost de Jong (Rijkswaterstaat), Walter Deelen (Mourik), Eric Withaar (HWBP), Jelka Both (Staatsbosbeheer), Mirjam Sterk (Provincie Utrecht), Gerrit Spelt (Gemeente Lopik), Els Otterman (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden).

Een veilige dijk en een mooie uiterwaard

Het samenbrengen van zowel de ontwikkeling van de uiterwaarde als de dijkversterking heeft als resultaat dat beide projecten nu tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Dit is efficiënter en zorgt voor minder overlast voor de omgeving. De integrale inrichting bestaat uit het versterken van de dijk, aanleggen van een nevengeul (naast de hoofdstroom van de rivier), natuurlijke graslanden en moeras, een plek waar je veilig kunt zwemmen én ruimte voor de horeca. Het gebied wordt ook toegankelijk gemaakt om te wandelen.

Samenwerking

De gebiedspartners, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer, de gemeente Lopik, Provincie Utrecht en de innovatiepartners, hebben in de afgelopen jaren samengewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig plan. Gedeputeerde Mirjam Sterk noemt de start van het project “een prachtig resultaat van een intensieve samenwerking om dit gebied gereed te maken voor de toekomst, waarin we samen zorgen voor de gezondheid en veiligheid voor de inwoners van Utrecht.”

Natuurlijke uiterwaarden

De natuur in de uiterwaarde wordt uitgebreid en verbeterd, passend bij de omstandigheden van de bodem en de locatie. De natuurlijke verscheidenheid die wordt aangebracht door het aanleggen van een moerassige zone langs de dijk, beheren van natuurlijke graslanden, de overgang naar de nevengeul met riet en het unieke stroomdalgrasland, draagt enorm bij aan de biodiversiteit die nodig is voor een gezonde leefomgeving. Om de natuur te kunnen beleven en ook voldoende rust te geven komen er gemaaide wandelpaden.

Sterke Lekdijk

Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke is nodig om ook in de toekomst de dijken veilig te houden. ‘Salmsteke Ontkiemt!’ is één van de zes deeltrajecten van het project ‘Sterke Lekdijk’, dat 55 kilometer dijk versterkt langs de Lek en Nederrijn. Elk deeltraject heeft een andere planning.  De verschillende samenwerkende partners werken op het gehele traject aan een duurzame, gebiedsgerichte en integrale plannen, zodat we samen zorgen voor een mooie en veilige Lekdijk.

In juni 2022 begint HDSR met de werkzaamheden in Salmsteke en de verwachting is dat deze medio 2023 zijn afgerond.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37