Samen naar een haalbare en betaalbare energietransitie

Hoe zorgen we dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar wordt voor iedereen? Dat was de centrale vraag op het congres over de Inclusieve Energietransitie, dat digitaal plaatsvond op donderdag 18 februari 2021. Met ruim 130 deelnemers vanuit onder andere Utrechtse gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, bewonersinitiatieven, kennisinstellingen en provincies werd duidelijk dat het een thema is dat leeft en dat een grote diversiteit aan organisaties raakt.

Congres Inclusieve Energietransitie

Samen naar duurzame energie voor iedereen

Dit breed scala aan partijen is ook nodig in deze complexe opgave waar we met zijn allen voor staan, geeft Gedeputeerde Huib van Essen aan. “De transitie kan enkel slagen wanneer deze voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We moeten ook een oplossing bieden voor mensen die niet zomaar de mogelijkheid hebben om te participeren in wijkaanpakken. Daar wil de Provincie Utrecht stappen in zetten.” Naast de technische uitdaging die de energietransitie vormt, is het ook een economische en sociaal maatschappelijke uitdaging en is het noodzakelijk dat er een mogelijkheid is voor iedereen om mee te doen. Anders halen we simpelweg onze doelen en ambities niet geeft Kim Kiszelnik, publiek ondernemer energietransitie Provincie Utrecht, aan.

Versnelling door innovatie en samenwerking

Samenwerking en innovatie zijn cruciaal. Een aansprekend voorbeeld is de pilot gebouw gebonden dienstverlening in Amersfoort. Wethouder Astrid Janssen legt uit dat dit vernieuwende concept mensen ontzorgt met een dienstverlener die zowel de technische voorzieningen zoals isolatiemateriaal, zonnepanelen of een warmtepomp, als de financiële voorzieningen van deze maatregelen organiseert. “De dienst die je koopt is een warme woning en de dienstverlener zorgt ervoor dat dit gegarandeerd wordt tegen een maandelijks bedrag. Extra bijzonder is dat het contract aan het gebouw blijft hangen, waar een normale hypotheek aan een persoon hangt.”, aldus wethouder Janssen.

Andere innovaties in de praktijk vinden we terug bij woningcorporaties, zoals de constructie met koopgarant woningen van Woning Stichting Leusden. Directeur Joke ten Brink beschrijft dat deze constructie de woningcorporatie in staat stelt te investeren in de verduurzaming van de zogeheten gespikkeld-bezit-woningen; voormalige corporatiewoningen die zijn verkocht aan particulieren. Samenwerking zien we ook terug in de participatie aanpakken om bewoners en gespikkeld bezit te activeren en mee te krijgen. Participatie gaat namelijk cruciaal zijn en daarvoor is schaalbaarheid en samenwerking nodig om gezamenlijk zoveel mogelijk inwoners op de best mogelijke manier te betrekken.

Aanpak Inclusieve Energietransitie van Provincie Utrecht

De provincie heeft 8.9 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in het realiseren van een inclusieve energietransitie. Dat gaat over haalbaarheid: in hoeverre zijn woningeigenaren in staat de verduurzaming van hun woning te financieren. En betaalbaarheid: beslaat de energierekening niet meer dan 10% van het huishoudinkomen of blijft er na betaling van de energielasten voldoende inkomen over voor de overige noodzakelijke bestedingen. De urgentie blijkt uit onderzoek: 6 tot 12 procent van de mensen heeft geen toegang tot financiële middelen om verduurzaming te bekostigen afhankelijk van het investeringsbedrag en 11 procent van de inwoners van de provincie heeft moeite met het betalen van de energierekening.

De aanpak Inclusieve Energietransitie gaat zich de komende 4 jaar richten op het ontwikkelen van inclusief instrumentarium. Met de drie programmalijnen: actie, kennis en innovatie, gaan we organisaties helpen om de bottlenecks in collectieve aanpakken op te lossen.

Lees meer over de aanpak Inclusieve Energietransitie op de Energiewerkplaats of bekijk op deze pagina delen van het congres terug.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11