Samenwerking nodig voor complexe locatie Langs Eem en Spoor

De gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor het gebied Langs Eem en Spoor. Hierin staan afspraken en ambities over bijvoorbeeld de woningbouwopgave, gezond stedelijk wonen, duurzaamheid, inclusiviteit, groenontwikkeling en mobiliteit. Langs Eem en Spoor ligt vlakbij station Amersfoort Centraal en grenst aan de binnenstad. Het wordt een woon-werk-recreatieplek met 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst provincie Utrecht en gemeente Amersfoort
Wethouders Astrid Janssen en Roald Van der Linde van de gemeente Amersfoort en gedeputeerde Rob van Muilekom van de provincie Utrecht ondertekenen de overeenkomst.

Wethouders Astrid Janssen (Ruimtelijke Ordening) en Roald van der Linde (Mobiliteit): "Een complexe, grootschalige en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zoals Langs Eem en Spoor kan je als gemeente niet alleen trekken. Om dit integraal te realiseren is de gezamenlijke inzet van gemeente, provincie, Rijk en een flink aantal (semi)private partijen nodig. De ondertekening van deze overeenkomst onderstreept het vertrouwen in de samenwerking tussen provincie en gemeente, zodat hiermee de plannen en ideeën die eerder zijn gemaakt én nog op de rol staan, ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden."

Twee vliegen in één klap

Bij de gebiedsontwikkeling van Langs Eem en Spoor zijn naast woningbouw en bereikbaarheid ook thema’s als de energietransitie, klimaatadaptatie, inclusie en groene en economische structuurversterking belangrijk. Gemeente en provincie zoeken daarbij kansen om investeringen dubbel te laten tellen. Zo stimuleert de aanleg van goed ingepast en divers groen in de openbare ruimte bewoners niet alleen om meer te bewegen, maar vermindert het ook het hittestress-effect en helpt het om wateroverlast te beperken. Ook biedt het aantrekkelijke ruimte voor insecten en daarmee ook voor vogels en vleermuizen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: "Amersfoort is bezig met een bijzondere opgave: Langs Eem en Spoor. Met de ontwikkeling van het gebied langs de Eem en het spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Een woon-werk-recreatieplek waar veel aandacht is voor extra woningen, werken, openbare ruimte en duurzaamheid. In het gebied zijn mooie voorbeeldprojecten te vinden van hoe een verouderd bedrijfspand of -terrein in de directe nabijheid van het station wordt heringericht tot een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. De druk op de woningmarkt is enorm. Ik ben dan ook blij dat er een groot aantal woningen gebouwd wordt, waarvan 35 procent in het sociale segment valt en 20 procent in het middensegment."

Langs Eem en Spoor

Langs Eem en Spoor is al langere tijd een grote en ook voor de provincie Utrecht belangrijke gebiedsontwikkeling. Het bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt, waarbij samenhang tussen deze gebieden en onderlinge diversiteit belangrijk zijn.

Met de herontwikkeling van deze veelal oude werkgebieden langs rivier de Eem en het spoor wil gemeente Amersfoort de komende tien jaar een uniek stedelijk gebied toevoegen. Een plek waar aandacht is voor wonen, werken, recreatie, openbare ruimte en duurzaamheid. Ook is er een sterke link met de opgave voor een vitaal Soesterkwartier, de wijk die ‘omarmd’ wordt door Langs Eem en Spoor.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32