Scholen: laat je helpen bij het leggen van zonnepanelen

De provincie Utrecht roept scholen die nog geen zonnepanelen op hun dak hebben op, om een duurzaamheidscoach van Stichting Schooldakrevolutie in de arm te nemen. De Nationale Klimaatweek die van 28 oktober tot 5 november duurt is daarvoor een mooie aanleiding. Evenals de VN-Klimaatconferentie die in Glasgow is begonnen. 

Schooldakrevolutie

De Nationale Klimaatweek is bedoeld om nóg meer burgers en organisaties te inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. Want hoewel er al veel gebeurt, is er nog veel meer nodig om de CO2-uitstoot te verminderen.

Duurzaamheidscoach

In de RES 1.0 die is aangenomen in de drie regio’s van de provincie Utrecht is onder meer afgesproken om zoveel mogelijk geschikte daken te benutten voor de opwek van zonne-energie. Een kwart van de scholen in de provincie heeft zonnepanelen, driekwart nog niet. Zij kunnen de hulp inroepen van een duurzaamheidscoach van Stichting Schooldakrevolutie. Deze coach wordt mede gefinancierd door de provincie en helpt scholen die hun daken willen inzetten om zonne-energie op te wekken. De coach zoekt uit hoeveel zonnepanelen de school nodig heeft voor eigen gebruik, berekent de terugverdientijd en helpt bij de subsidie-aanvraag. Stichting Schooldakrevolutie kan de hele projectrealisatie coördineren en helpen bij het vinden van een betrouwbare uitvoerder. Kortom: ontzorgt.

Bezoek Huib van Essen

Onlangs bracht gedeputeerde Huib van Essen een bezoek aan de school die als 100ste zonnepanelen op het dak had gelegd.

Dag van de duurzaamheid.

Scholen die meer willen weten kunnen terecht bij Stichting Schooldakrevolutie: https://schooldakrevolutie.nl/

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69