Snelheidsverlaging Rijksstraatweg Loenen aan de Vecht

In de week van 6 februari 2023 plaatst de provincie Utrecht attentieborden om automobilisten erop te wijzen dat de maximumsnelheid op de Rijksstraatweg (N402) in Loenen aan de Vecht is verlaagd van 80 naar 60 km/uur. Het gaat om het laatste gedeelte van de N402, tussen de Slootdijk en de Provincialeweg (N201).

Een tekstkar langs de N402 in Loenen met daarop vermeld dat de nieuwe maximumsnelheid 60 km/uur is.

De snelheidsverlaging komt tegemoet aan een grote wens uit de omgeving en is ingesteld vooruitlopend op het groot asfaltonderhoud en de uitvoering van een aantal wegaanpassingen. De snelheid op de N402 tussen de rotonde bij de golfbaan en de Slootdijk werd eerder al verlaagd naar 60 km/uur.

Groot onderhoud Rijksstraatweg eerder van start

Het groot asfaltonderhoud van de Rijksstraatweg tussen de rotonde bij de golfbaan en de Provincialeweg (N201) kan naar verwachting al vóór de zomer van 2023 van start, in plaats van na de zomer zoals eerder gepland. In opdracht van de provincie Utrecht maakt aannemer KWS op dit moment een detailplanning voor de uitvoering, waarbij hinderbeperking één van de randvoorwaarden is. Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de weg tussen de rotonde bij de golfbaan en de Provincialeweg (N201) ook op een aantal punten aangepast, waaronder het aanbrengen van een aantal snelheidsremmende plateau’s en de aanleg van een nieuw oostelijk fietspad.

Bodemonderzoek

Vooruitlopend op het groot onderhoud en de wegaanpassingen voert KWS deze week bodemonderzoek uit op enkele locaties langs de weg en de fietspaden. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de milieukundige aard van de bodem vast te stellen.

Informatievoorziening

Meer informatie over de wegaanpassingen is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n402-loenen
De uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd met de overige wegbeheerders (gemeente, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat) en met de nood- en hulpdiensten. Ook de omgeving wordt tijdig geïnformeerd zodra de planning en de verkeersmaatregelen bekend zijn. Naast diverse communicatieberichten, komt er ook een BouwApp voor dit project zodat iedereen altijd op de hoogte kan zijn van de actuele situatie tijdens de uitvoering.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Voor persinformatie:
clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 63