Stadmakersfonds voor maatschappelijke initiatieven in steden en dorpen

Om dorpen en steden aantrekkelijk en leefbaar te houden, zijn initiatieven van de mensen die er wonen en leven erg belangrijk. Voor de financiering van deze initiatieven is de stichting Stadmakersfonds opgericht. Gedeputeerde Rob van Muilekom bekrachtigde namens de provincie Utrecht de ondersteuning van dit initiatief en tekende 9 januari 2020 de samenwerkingsovereenkomst.

Twee jaar geleden is het idee voor het Stadmakersfonds ontstaan. De provincie kon zich in dit initiatief vinden en zorgde via een subsidie voor het benodigde startkapitaal om het Fonds op te kunnen richten. Voorwaarde was wel dat ook financiering uit de markt zou worden gezocht. Vanuit het Fonds kunnen initiatiefnemers financiering krijgen én deskundige begeleiding om hun ideeën om te zetten in projecten. Denk aan coaching bij de opzet van de organisatie, juridisch en fiscaal advies of hulp bij het opstellen van een haalbare businesscase.

Stadmakers

Stadmakers worden de betrokken, creatieve initiatiefnemers ook wel genoemd die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare, gelukkige en mooiere buurt, gemeente of stad. Ze zetten hiervoor maatschappelijke initiatieven op of werken samen aan waardevolle projecten. Het maatschappelijk rendement van projecten is minstens zo belangrijk als het financieel rendement. Iedereen is gebaat bij het welzijn van een ander. Dit draagt bij aan het geluk van iedereen.

Hof van Cartesius

Het eerste project dat in de provincie Utrecht ondersteund wordt vanuit het Stadmakersfonds is ’t Hof van Cartesius in de gemeente Utrecht. Het is een samenwerkplek die tegelijk functioneert als ontmoetingsplek in de buurt. De plek is opgezet door creatieve ondernemers en er wordt gewerkt volgens circulaire principes. De paviljoens liggen rondom een grote, groene openbare binnentuin en zijn voor 90 procent gebouwd met gebruikte of bio-based materialen.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11