Start aanleg zonnepanelenfietspad in Maartensdijk

Op 14 juni 2021 start aannemer Strukton met de aanleg van een zonnepanelenfietspad in Maartensdijk, in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half juli.

Een fietser op het bestaande fietspad langs de N417 in Maartensdijk waar een zonnefietspad wordt aangelegd.

Het zonnepanelenfietspad wordt aangelegd over een lengte van 350 meter op het fietspad naast de N417 in Maartensdijk, tussen de bushalte Maartensdijk/Achterwetering en de rotonde met de Dorpsweg. De locatie van het fietspad vindt u op een overzichtskaart.

Werkzaamheden

In de afgelopen periode zijn er al wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het plaatsen van twee aansluitkasten en het aanleggen van de verbinding richting het bestaande energienet.

Tussen 14 juni en half juli vinden de volgende werkzaamheden plaats:

 • Inrichten van een werkterrein en aanleggen van een tijdelijk fietspad in het naastgelegen weiland.
 • Verwijderen van de bestaande fietspadverharding.
 • Aanbrengen benodigde kabels en leidingen in de berm van het fietspad.
 • Uitvlakken van de ondergrond voor het plaatsen van de panelen.
 • Aanbrengen van betonnen elementen voorzien van zonnepanelen.
 • Aansluiten van de elementen op de aansluitkasten.
 • Testen van het systeem.
 • Opruimen werkterrein en verwijderen tijdelijke fietspad.

Planning

Strukton voert de werkzaamheden uit volgens onderstaande planning:

 • Voorbereidende werkzaamheden:          14 t/m 18 juni 2021
 • Aanbrengen zonnepanelenfietspad:      21 juni t/m 2 juli 2021
 • Afrondende werkzaamheden:                12 t/m 16 juli 2021

Weinig hinder en tijdelijk fietspad

Gedurende de werkzaamheden aan het zonnepanelenfietspad blijft de N417 gewoon open voor autoverkeer dat weinig tot geen hinder zal ondervinden. Voor (brom)fietsers wordt een tijdelijk fietspad aangelegd langs het werkvak. Dit tijdelijke fietspad is breed genoeg om in twee richtingen te berijden en wordt voorzien van verlichting.

Slag om de arm

Bij alle werkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Als de planning onverhoopt gaat schuiven, krijgt u daarvan bericht.

Duurzame energie

De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd. Het gaat om een proef met het winnen van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve uitkomst, kunnen zonnepanelen op fietspaden vaker en op grotere trajecten worden toegepast en een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Doordat de zonnepanelen zich op de bestaande wegverharding bevinden, is er sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast.

Restwerkzaamheden groot onderhoud

Als het zonnepanelenfietspad klaar is, worden de restwerkzaamheden van het groot onderhoud aan de N417 opgepakt. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting direct na de bouwvakvakantie plaats en betreffen voornamelijk onderhoud van en aanpassingen aan het fietspad tussen het zonnepanelenfietspad en de rotonde Maartensdijk en de fietspaden richting Hollandsche Rading.

Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/N417 vindt u zowel achtergrond- als uitvoerings-informatie over het groot onderhoud en het zonnepanelenfietspad.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg http://www.twitter.com/werkaandewegutr