Start groot onderhoud N224 Renswoude

Vanaf 25 mei tot en met 28 augustus 2020 voert aannemer Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden betreffen het gedeelte van de weg tussen de provinciegrens bij Scherpenzeel en De Klomp.

Naast het groot onderhoud wordt een aantal extra werkzaamheden meegenomen. Op die manier hoeft de weg maar één keer dicht en kan de aannemer werk met werk maken. Dat geeft minder hinder voor het verkeer en de omgeving en het spaart kosten.

Extra werkzaamheden

De werkzaamheden die naast het groot onderhoud worden uitgevoerd betreffen:

  • Het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom.
  • Maatregelen voor een betere verkeersveiligheid:
    • Het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg;
    • Het verduidelijken van de voorrangssituatie bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’;
    • Het verbeteren van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom.
  • Het plaatsen van extra fietsenrekken bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
  • Reparaties aan de riolering.

Uitvoering in 11 fases

De werkzaamheden worden in 11 fases uitgevoerd, waarbij steeds een ander gedeelte van de weg aan de beurt is. Op die manier komt de bereikbaarheid van aan- en omwonenden het minst in de knel. Uiteraard neemt de aannemer tijdens de werkzaamheden alle extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht die noodzakelijk zijn in deze coronatijd.

Op 25 mei 2020 start fase 1. Deze duurt t/m 2 juni. De aannemer werkt dan op doordeweekse avonden en nachten (tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend) aan het weggedeelte tussen Scherpenzeel en de rotonde bij Nijborg. Het verkeer wordt in die periode omgeleid via De Klomp en de A12 of via Barneveld en de A30. Buiten de werktijden en in het weekend is de weg open. Aansluitend worden er ook werkzaamheden uitgevoerd aan de rotonde bij Nijborg. Deze werkzaamheden vinden in 3 weekenden plaats, waarbij er van vrijdagavond 20:00 uur tot zaterdagavond 24:00 uur gewerkt wordt. Meer informatie over de planning van de verkeersmaatregelen van deze en de overige fases is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude.

Grote wegafsluitingen in juli en augustus

Als gevolg van de werkzaamheden is er vanaf half juli is sprake van een grote wegafsluiting tussen de Veenweg en de gemeentegrens aan de oostzijde richting De Klomp, gedurende 3 weken.

Vanaf de tweede week van augustus is er opnieuw een grote wegafsluiting van 3 weken binnen de kom van Renswoude. Het gaat om een afsluiting tussen de westelijke grens van de bebouwde kom en de rotonde Barneveldsestraat en vanaf de rotonde Barneveldsestraat richting de Ubbeschoterweg. De rotonde Barneveldsestraat blijft dan wel open en voetgangers en fietsers kunnen het werkvak passeren. De grootschalige afsluitingen zijn nodig omdat op deze locaties de volledige verhardingsconstructie vervangen wordt.

Informatievoorziening

In Renswoude is een faseringsboekje verspreid met daarin alle uitvoeringsinformatie over de planning, de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving. Het faseringsboekje is ook te vinden op de website www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude.

Actuele informatie over het project is tijdens de uitvoering ook te vinden in de Bouwapp. Deze app is gratis te downloaden op een mobiele telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). In de Bouwapp kun je zoeken naar het project N224 Renswoude.

Bewoners en andere belangstellenden zijn vanaf 11 mei 2020 van harte welkom op het tijdelijke kantoor dat Mourik op de Utrechtseweg 6 in Renswoude heeft ingericht om vragen over de uitvoering te kunnen beantwoorden. Ook hier worden, voor ieders veiligheid, alle op dat moment geldende coronamaatregelen strikt nageleefd!

Twitter

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.