Statencommissies weer digitaal bijeen

Bron: Provinciale Staten

De Statencommissies Milieu en Mobiliteit (M&M) en Bestuur, Economie en Middelen (BEM) komen woensdag 8 april 2020 digitaal bijeen. In beide commissies wordt een corona-gerelateerde Statenbrief behandeld.

Corona-gerelateerde Statenbrieven

Een Statenbrief is een middel van het college van Gedeputeerde Staten om de Provinciale Staten te informeren. Via beide brieven worden de Statenleden dit keer geïnformeerd over gevolgen van het coronavirus (COVID-19).

Op 8 april bespreekt de commissie M&M om 11.00 uur de Statenbrief ‘Korte termijn beheersmaatregelen OV en regiotaxi in verband met coronacrisis’. In de commissie BEM staat om 13.00 uur de Statenbrief ‘Stand van zaken coronacrisis’ op de agenda.

Werkwijze

Voor een vlot en ordentelijk verloop van de commissievergaderingen zijn de Statenbrieven vorige week naar de Statenleden verstuurd met het verzoek vooraf de eerste vragen, suggesties en opmerkingen in te dienen. De digitale commissievergaderingen starten woensdag met de beantwoording van de binnengekomen vragen door de verantwoordelijke gedeputeerde.

Na de beantwoording van deze ‘eerste-termijnvragen’, volgt digitaal de ‘tweede-termijnvragenronde’. Van elke politieke partij kan telkens één woordvoerder aanvullende vragen stellen. Als deze tweede vragenronde is afgerond, beantwoordt de gedeputeerde vervolgens ook deze vragen. Technische vragen worden schriftelijk afgedaan.

Vergadering live bijwonen?

Deze digitale, openbare commissievergaderingen zijn live bij te wonen via Microsoft Teams. Op de website stateninformatie.provincie-utrecht.nl staat het overzicht van alle openbare vergaderingen, inclusief agenda en de te bespreken documenten. Ook staat per bijeenkomst uitgelegd hoe u als toehoorder kunt deelnemen. Gasten hebben geen account voor Microsoft Teams nodig.

Voor persinformatie: Communicatieadviseur Provinciale Staten
marcel.bruinstroop@provincie-utrecht.nl, 06 36 05 27 82 (a.i.)

Voor algemene informatie:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11

Volg de Provinciale Staten op

Twitter