Statenleden bezoeken kleine windmolen op boerderij in Zegveld

Bron: Provinciale Staten

Hoe kan de provincie het makkelijker maken om boerderijen zuiniger in energieverbruik te laten werken met een kleine windmolen op hun erf? Met die vraag brachten Statenleden een bezoek aan de melkveehouderij van de familie Spruit in Zegveld. Mede dankzij de turbine op hun erf, met een ashoogte van 15 meter, wekken zij zelfstandig alle elektriciteit op die hun bedrijf nodig heeft.

Statenleden op het boerenland in Zegveld bij de kleine windmolen

Hogere molens

De reden voor het bezoek was een debat over de nieuwe omgevingsverordening, een omvangrijke discussie waar werd besloten over veel nieuwe regelgeving  van de provincie. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde voor het verruimen van regels voor kleine windmolens bij boerderijen. Het initiatief daarvoor kwam van de ChristenUnie, CDA en SGP.

Het doel van dit aangenomen voorstel is om boeren daarmee meer groene energie te laten opwekken voor hun eigen bedrijf met zo’n kleine turbine. De regels staan tot 20 meter toe, maar volgens de Staten mag dit nu bij een goed onderbouwde uitzondering ook 25 meter zijn, zodat er meer wind opgevangen kan worden.

Meer energie

Voor Koen Spruit, eigenaar van de melkveehouderij was zo’n uitzondering niet nodig. In combinatie met meer dan honderd zonnepanelen op zijn dak en de kleine molen op zijn erf kan zijn bedrijf met zo’n 100 koeien volledig van eigen opgewekte stroom worden voorzien. Hij vertelde daarom aan de Statenleden over de kosten, welke opbrengst er is en wat er bij komt kijken als een vergunning moet worden aangevraagd.

Statenleden in de boerderij van boer Spruit in Zegveld

“De boer moet bij deze molens zijn eigen keuzes kunnen maken en onze regels moeten daar niet te beperkend voor zijn”, aldus Statenlid Hans de Harder van de ChristenUnie, die het initiatief nam voor dit bezoek en zijn collega’s uitnodigde. “Ik vind het belangrijk dat we nadenken over wat een kleine molen precies is en of er voldoende ruimte is om, als dat nodig is, naar boven of onder af te kunnen wijken.“

Michiel Fiscalini, Statenlid voor JA21, heeft als fractie niet voor het voorstel gestemd, maar vond het wel een informatief bezoek. “We moeten als provincie goed kijken naar wat de toegestane grootte is en hoeveel kleine molens je op je erf mag hebben. Maar deze staan wel in schril contrast met de witte turbines die worden gebouwd van soms wel 200 meter hoog.”

Volgend jaar vindt er een nieuw debat plaats over de omgevingsverordening. Statenleden willen de opgedane kennis en ervaringen uit dit bezoek in Zegveld en een eerder soortgelijk bezoek in Achterberg daarvoor gebruiken.

Meer informatie

Voor persinformatie kunt u contact opnemen met:

Roel Breet
06 432 46 402
roel.breet@provincie-utrecht.nl