Statenleden en inwoners geven visie op thema’s binnen de Omgevingsvisie

Bron: Provinciale Staten

De Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening worden op 10 maart in de Provinciale Statenvergadering behandeld. Voorafgaand hieraan geven verschillende Statenleden samen met betrokkenen via een video hun visie op bepaalde thema’s. Hieronder een toelichting op hun onderwerpen die te zien zijn in hun video’s.

Luchtfoto Papendorp

 

Hieronder een toelichting op hun onderwerpen die te zien zijn in hun video’s.

Kleine kernen in Woudenberg en Nieuwer Ter Aa

VVD

Odile de Man van de VVD kiest voor ruimte voor bedrijven in kleinere kernen zoals hier in Woudenberg. De gemeente Woudenberg wil uitbreiding van dit bedrijventerrein. VVD maakt zich daar hard voor.

VVD, Odile de Man https://youtu.be/jzttscTImhs

CDA

Derk Boswijk van het CDA vindt het belangrijk dat in kleine kernen, zoals in Nieuwer Ter Aa ook woningen voor jongeren en ouderen worden gebouwd. Cornelis Jan Karsemeijer en Theo den Hartog, twee inwoners uit Nieuwer Ter Aa willen dat ook.

CDA, Derk Boswijk https://youtu.be/GDra3xADf2I

Woningbouw Rijnenburg, Utrecht en Houten

Partij voor de Dieren

Willem van der Steeg van de PvdD wil niet dat het groene gebied tussen IJsselstein, Utrecht en Nieuwegein wordt volgestort met asfalt en beton om zodoende in Rijnenburg een woonwijk van zo’n 20.000 woningen te realiseren. Ze willen daar liever een groen blauw recreatiegebied van maken.

Partij voor de Dieren, Willem van der Steeg https://youtu.be/OU4j2Ed2XDI

PVV

Henk van Deún van de PVV wil juist wel in Rijnenburg bouwen. Want binnenstedelijk wordt het anders hoogbouw en in Utrecht kost dat op sommige plekken voor kleine woningen 300.000 duizend tot 1,3 miljoen euro. Welke bewoner van de provincie kan dat betalen?

PVV, Henk van Deún  https://youtu.be/VNWtgmqCDow

PvdA

Osman Suna van de PvdA wil graag samen met Jacco Hoogewoud van het Manifest Houtense Koers in Houten buiten de kern 5800 woningen laten bouwen. Zij zijn voor woningbouw in het buitengebied.

PvdA, Osman Suna https://youtu.be/qfhxgNg4_3w

Ronald McDonald Huis Utrecht

JA21

Wouter Weyers van JA21, maakt zich samen met Agatha Kleis (manager) van het Ronald McDonald Huis Utrecht en Wouter Dingjan  (hoofd vastgoed & huisvesting) van het UMC Utrecht druk over het te bouwen Ronald McDonald Huis. Ze willen dat zo dicht mogelijk bij beide ziekenhuizen hebben.

JA21, Wouter Weyers  https://youtu.be/MFS4PMNDaJs

Energietransitie Stichtse Vecht

50PLUS

Mieke Hoek van 50PLUS maakt zich druk over agrariërs in Stichtse Vecht, die door zonnecowboys worden benaderd met geld voor windmolens in een Unesco gebied. Daar is zij tegen.

50PLUS, Mieke Hoek https://youtu.be/Biu9Wqg5Pw8

Groen in Utrecht

GroenLinks

Ali Karatas van GroenLinks gaat samen met de boswachter Joris en Nicolette Buiter van Het Utrechts Landschap voor een sterk, goed verbonden natuurnetwerk. Ze laten Landgoed Oostbroek zien en Joris vertelt over de meerwaarde van het ecoduct.

GroenLinks, Ali Karatas https://youtu.be/AyDrDzcFwwc

ChristenUnie

Henriette Rikkoert van de ChristenUnie zet zich samen met Jeannine van Bree van Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in voor de ondertunneling van de Noordelijke randweg bij Utrecht, om de lucht schoner te houden. Bij het Noorderpark is zo’n groen gebied. Dat is belangrijk voor Utrecht.

ChristenUnie, Henriette Rikkoert https://youtu.be/_cy3_bn2Bt0

Binnenstedelijk bouwen en uitbreiding in Amersfoort

D66

Hayat Chidi van D66 laat samen met de wethouder Willem-Jan Stegeman van de gemeente Amersfoort zien wat er zoal mogelijk is als je bedrijfspanden ombouwt naar jongerenwoningen. Want die zijn hard nodig in Amersfoort. Het Hoefkwartier in Amersfoort is bezig met een experiment om dat te realiseren.

D66, Hayat Chidi https://youtu.be/NN8f95kPKqg

SGP

Frans Hazeleger van de SGP laat samen met Fabian Schielein van de gemeente Amersfoort zien hoe verdichting ook samen kan gaan met vergroening. Het college gaat immers voor verdichting. Maar de SGP wil naast gewoon groen ook nog groen op het dak en op de gevel.

SGP, Frans Hazeleger https://youtu.be/7EgmZ8FtLyo

De Provinciale Statenvergadering is op 10 maart en hier te volgen: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/10-maart/10:30

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adviseur Communicatie a.i. van de Statengriffie: Rijna de Groot, 06 - 202 313 70, rijna.de.groot@provincie-utrecht.nl