Steeds meer publieke laadpalen dankzij samenwerking provincies

Gemeenten die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband MRA-Elektrisch hoeven sinds 1 januari 2021 geen eigen bijdrage meer te betalen als ze een laadpaal op de openbare weg laten plaatsen. De groei van het aantal elektrische auto’s is ondanks corona doorgegaan. Laadpalen worden vaker gebruikt en hierdoor stijgt de opbrengst per laadpaal voor de exploitant. Daarom kan de gemeentelijke bijdrage van 250 euro per laadpaal vervallen. In de provincie Utrecht zijn 16 gemeenten van de 26 aangesloten bij MRA-Elektrisch.

laadpaal

Sinds 2012 werken overheden in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland samen om het elektrisch rijden te stimuleren. Elektrische auto’s stoten – anders dan auto’s op fossiele brandstoffen – geen CO2 uit. Via projectbureau MRA-Elektrisch organiseren de overheden gezamenlijke aanbestedingen voor openbare laadpalen. De gezamenlijke aanbestedingen creëren volume, waardoor marktpartijen in staat zijn aantrekkelijke biedingen te doen. Op dit moment zijn in de drie provincies ruim 6400 openbare laadpunten gerealiseerd, waarvan 1150 in de provincie Utrecht. Deze aantallen zijn zonder de vier grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Begin 2020 is een aanbesteding gedaan voor nog eens 20.000 laadpunten. Vanaf 2021 hoeven de bij MRA-E aangesloten gemeenten geen eigen bijdrage meer te betalen.

Gemeenten houden regie

Verantwoordelijke gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht: ‘Een goede volgende stap, op weg naar een dekkend laadnetwerk! Hierdoor zullen nog meer mensen elektrisch gaan rijden. En voor gemeenten is het, zonder eigen bijdrage, nog aantrekkelijker om mee te doen. Bovendien bespaart het hen werk: het projectbureau neemt hen dat uit handen. Misschien goed om te benadrukken: de gemeenten blijven eigenaar van de laadpalen en zij bepalen waar de palen komen te staan. Daardoor houden zij de regie over de inrichting van de openbare ruimte.’

Inwoners vragen aan 

Inwoners van de gemeenten die zijn aangesloten bij MRA-Elektrisch kunnen bij hun gemeente een verzoek indienen voor een publieke laadpaal bij hen in de straat of bij hun werkadres. Zien of uw gemeente ook is aangesloten bij MRA-E? https://laadpaal.mrae.nl/

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11