Steeds meer Utrechtse Zorgorganisaties aan de slag met Duurzame Zorg

De provincie Utrecht wil dat de zorgsector verduurzaamt. Hiervoor is samen met de Utrechtse gemeenten een aanpak ontwikkeld met als doel dat zij zorginstellingen stimuleren om gestructureerd aan de slag te gaan met verduurzaming binnen de eigen organisatie. Op 15 mei ondertekenden Amersfoort, De Bilt, Houten, Vijfheerenlanden en Zeist drie samenwerkings-overeenkomsten met Accolade Zorg, De Koperhorst en Zorgspectrum.

In Utrecht komt hiermee het totaal op 17 samenwerkingsovereenkomsten. Het doel is om dit najaar de teller op 25 te krijgen. Minister Bruins heeft zijn waardering uitgesproken voor de samenwerking die steeds meer tussen gemeenten en zorginstellingen ontstaat.

Duurzaamheid

Dat gemeenten en zorgorganisaties elkaar opzoeken is vanzelfsprekend. Immers, zorgorganisaties zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer en voor de gemeente belangrijk voor het bereiken van haar duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld op gebied van klimaatbeleid.

Onze ervaring is dat zorgorganisaties vaak al zelf vanuit hun visie op zorg en verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving een steentje bij willen dragen aan het bereiken van duurzaamheid. De provinciebrede aanpak voorziet in hun behoefte aan een gestructureerde en bewezen aanpak en een stimulerende benadering.

De provinciale coördinator benadert gemeenten en zorgorganisaties om aan te sluiten bij de ontwikkelde aanpak, stemt af met de omgevingsdiensten en stimuleert het delen van kennis en leren van elkaar. De aanpak zorgt ervoor dat een zorgorganisatie niet met elke gemeente apart afspraken hoeft te maken en dat er binnen de provincie Utrecht overal dezelfde samenwerkingsovereenkomst wordt gebruikt.

Samenwerkingsovereenkomst

De zorgorganisatie belooft met de samenwerkingsovereenkomst dat zij op een gestructureerde wijze stappen zetten in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed en dit zichtbaar maakt met een te behalen certificaat. Vaak start een organisatie met enkele locaties om hiermee ervaring op te doen. De bij deze locaties betrokken gemeenten ondersteunen de zorgorganisatie hierbij, onder andere door het beschikbaar stellen van adviesuren en het organiseren van een kennis community.

Door de samenwerkingsovereenkomsten en de aandacht daarin voor het delen van kennis en het beschikbaar stellen van “best practices” wordt een versnelling op duurzaamheid bereikt. Milieuplatform Zorg, de Economic Board Utrecht, de Omgevingsdienst Utrecht en het adviesbureau BBN vervullen een ondersteunende rol in deze provinciebrede aanpak.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl(030) 258 21 67

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11