Steun voor sociaal beleid, stikstofaanpak, lokale journalistiek en cultuursector van Provinciale Staten

Bron: Provinciale Staten

De provincie Utrecht kan aan de slag met sociaal beleid, de Utrechtse aanpak van stikstof en het (verder) ondersteunen van lokale journalistiek en de culturele sector. Provinciale Staten hebben gisteren daarvoor akkoord gegeven aan Gedeputeerde Staten in een Statenvergadering.

De bijeenkomst begon met het afscheid en verwelkomen van een aantal leden. Fractievoorzitter Andrea Poppe van de SP zwaait na meerdere periodes in de Staten af. Jan Breur, sinds dit jaar commissielid voor de partij, neemt het stokje van haar over. Ook DENK verwelkomt een nieuw lid voor bij commissievergaderingen: Büşra Karaduman.

Daarnaast was er een bos bloemen voor Soha Surour. Zij won dit jaar de Bakhuis-Woltersprijs, een onderscheiding van Provinciale Staten om de vrouwenemancipatiebeweging te bevorderen. Commissaris van de koning Hans Oosters sprak namens alle fracties de waardering uit voor haar werk bij haar eigen stichting It’s My Child.

SP-Fractievoorzitter Andrea Poppe neemt afscheid
SP-fractievoorzitter Andrea Poppe ontvangt een bos bloemen van commissaris van de koning en voorzitter van Provinciale Staten Hans Oosters

Sociaal beleid

Inhoudelijk werd er gedebatteerd over onder andere nieuw sociaal beleid van de provincie. Het doel is om daarmee te zorgen voor meer gelijke kansen voor inwoners en om een diverse en inclusieve organisatie te worden. In toekomstige plannen van de provincie moet daar meer aandacht voor komen.

Provinciale Staten hebben op eigen initiatief nog een aantal punten aan toegevoegd. Bijvoorbeeld: op verzoek van de VVD gaat de provincie contact leggen met bibliotheken om meer aandacht te schenken aan laaggeletterdheid. De SGP wil dat de provincie gaat bijhouden of er sprake is van antisemitisme in het openbaar vervoer. Beide aanvullingen behaalden bij de stemming een meerderheid.

Lokale journalistiek

Ook kan de provincie aan de slag met het oprichten van een stichting en een fonds om de lokale journalistiek te ondersteunen. Op initiatief van D66 en andere partijen wordt gekeken of vanaf 2023 er 300.000 euro per jaar in dit fonds kan worden gestort.

Provinciale Staten willen dat de leden van het bestuur van deze stichting geen bestuurlijke rol hebben bij een politieke partij of al een volksvertegenwoordiger zijn. Dit voorstel van JA21 met als doel om de stichting zo onafhankelijk mogelijk te houden kreeg een meerderheid van de fracties.

Provinciale Staten

Stikstof en cultuursector

De provincie Utrecht kreeg verder nog een akkoord van Provinciale Staten voor het verder uitwerken van een regionale aanpak van de stikstofcrisis. Partijen willen daarbij ook dat er wordt gekeken naar de stikstofuitstoot buiten de landbouwsector. Een voorstel van de ChristenUnie en andere fracties werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Tot slot is er nog gedebatteerd over nieuwe coronasteun aan de culturele sector. Provinciale Staten vinden het goed dat het fonds voor dit jaar en komend jaar nog eens met 2 miljoen euro aangevuld.

Meer informatie

  • De stemlijst, met alle besluiten over Statenvoorstellen, moties en amendementen van deze vergadering, kunt u hier vinden
  • Op deze pagina kunt u de vergadering terugkijken en alle Statenvoorstellen, moties en amendementen inzien.

Wilt u ook een keertje meekijken met een vergadering van Provinciale Staten of meer weten wat de provinciale politiek voor u kan betekenen? Zoek dan contact met de communicatieadviseur van de Statengriffie: 

Roel Breet
roel.breet@provincie-utrecht.nl
06 43 24 64 02