Steunmaatregelen voor ondernemers vanwege coronavirus (update)

ZZP’ers, ondernemers en bedrijven kunnen een beroep doen op steunmaatregelen van het Rijk. Dat werd op 17 maart jl. bekend gemaakt. Deze nieuwe regelingen komen in veel gevallen bovenop de regelingen voor ZZP’ers, het MKB en kredietnemers, die al eerder werden opengesteld. In een enkel geval vervalt een oude steunregeling. Met het vernieuwde pakket aan regelingen, moet de impact van de corona-epidemie op ZZP’ers, ondernemingen en bedrijven verlicht worden.

Laatste update: 18 maart 2020.

Ondernemers en loonkosten

Ondernemers met personeel kunnen van het Ministerie van SZW een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting, welke per direct te vervallen.

Zelfstandige ondernemers / ZZP'ers en inkomensondersteuning

Zelfstandige ondernemers kunnen voor de periode van drie maanden bij de gemeente inkomensondersteuning aanvragen, zodat zij hun bedrijfsactiviteiten kunnen voortzetten. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft in sommige gevallen niet terug te worden betaald of tegen een beperkt rentepercentage. De regeling dient aangevraagd te worden bij het UWV.

Ondernemers en de Belastingdienst

De belastingdienst vereenvoudigt de aanvraag voor uitstel van belasting. Dit geldt zowel voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting als voor de loon- en omzetbelasting (btw). Ook wordt het regiem van verzuimboetes versoepeld en gaat de invorderingsrente omlaag. De regeling kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Ondernemers en leningen/bankgaranties

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt bedrijven de mogelijkheid om gedeeltelijk garant te staan voor bankleningen en bankgaranties die liggen tussen 1,5 miljoen euro en 50 miljoen euro. Via de website van Rijskdienst voor Ondernemend Nederland kunt u zien of uw leningverstrekker aangesloten is bij deze regeling.

Ondernemers en microkrediet

Ondernemers met een mircokrediet kunnen van het ministerie van Economische zaken en Klimaat een korting aanvragen op de rente over de lening. Microkredietenverstrekker Qredits maakt het mogelijk om onder voorwaarden uitstel van aflossing aan te bieden voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Voor de regeling moet contact worden opgenomen met Qredits.

Land- en tuinbouwondernemers en kredieten

Met de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten staat het ministerie van Land en Tuinbouw garant voor kredieten ten behoeve van het werkkapitaal van land- en tuinbouwbedrijven. De aanvraag loopt via de kredietverstrekker, doe daarvoor aangesloten moet zijn de BMKB-regeling.

Ondernemers in toerisme, cultuur en horeca

Naast deze regelingen gaat het kabinet in gesprek met de Verenging van Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij bestaande maatregelen en eventuele verbijzondering voor de sector, indien dat nodig is.

Voor ondernemers in de reisbranche en horeca worden maatregelen voor een compensatieregeling uitgewerkt die vervolgens aan de Europese Commissie kunnen worden voorgelegd.

Ondernemers en de gemeente

Voor lokale informatie kunnen ondernemers terecht bij hun eigen gemeente.

Ondernemers en vragen

De website www.Rijksoverheid.nl/coronavirus en de kamer van Koophandel bieden meer informatie over de hierboven genoemde. Daarnaast kunt u het adviesteam van de Kamer van Koophandel bereiken op nummer 0800 - 2117.

Voor werknemers en ondernemers is de deeltijd-ww-regeling opengesteld. In bijzondere situaties, zoals de coronacrisis, kunt u uw personeel korter laten werken omdat uw personeel tijdelijk niet of tijdelijk minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van het UWV.

Voor persinformatie:
rene.de.monchy@provincie-utrecht.nl06 - 36 41 41 84

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11