Stikstofcollectief landbouw Utrecht in gesprek met provincie over stikstof

De nieuwe beleidsregels voor de aanpak van stikstof zijn vorige week vastgesteld. Op donderdag 19 december waren leden van het Stikstofcollectief landbouw Utrecht, waarin de boeren zich hebben verenigd, te gast op het provinciehuis. Zij kregen een nadere toelichting op de nieuwe beleidsregels. Ook gingen zij met de gedeputeerde en ambtenaren in gesprek over wat dit voor hen betekent in de praktijk.

De leden zijn nader geïnformeerd over de nieuwe beleidsregels. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, die zij zelf inbrachten, hebben de leden zorgen gedeeld, vragen gesteld en suggesties meegegeven.

Gedeputeerde Arne Schaddelee, verantwoordelijk voor vergunningverlening, vond het een constructieve bijeenkomst: “Hoe pakken de nieuwe beleidsregels voor de aanpak van stikstof uit voor onze boeren? Als provincie moeten we die regels niet alleen uitleggen, maar er vooral over in gesprek. Ik ben blij dat ik met de leden van het Stikstofcollectief landbouw Utrecht om de tafel heb gezeten en wij samen het gesprek hebben gevoerd over de praktijk. Ik wil weten wat hen drijft en hoe onze regels hen raken. Dat is nodig om ieders belang goed een plek te geven. Zowel dat van de ondernemende boer, als ook de belangen van natuur en leefbaarheid. Ik blijf daarom graag met hen in gesprek.”

Vervolg

Er is een goede basis gelegd om als provincie met de agrarische sector in gesprek te blijven. Afgesproken is dat er begin volgend jaar gekeken wordt naar de verdere behoefte om de achterban nader te informeren.

Stikstofcollectief landbouw Utrecht

Het Stikstofcollectief landbouw Utrecht vertegenwoordigt LTO Noord, Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt, Agractie.nl, Farmers Defence Force, gezamenlijke collectieven agrarisch natuurbeheer Utrecht, Biologische Pluimveehouders Vereniging (BPV), POV, NFO, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl(030) 258 20 07 / 06 - 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11