Subsidie om meer zon op daken en parkeerterreinen mogelijk te maken

De provincie wil de energietransitie versnellen. Dit kan door meer daken van bedrijven en maatschappelijk vastgoed zoals sportcomplexen te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook parkeerterreinen zijn heel geschikt voor zonnepanelen. Vaak moeten er aanvullende maatregelen getroffen worden voordat een parkeerterrein voor het opwekken van elektriciteit kan worden gebruikt. De provincie heeft de subsidieregeling energietransitie uitgebreid om initiatiefnemers op weg te helpen.

Zon op parkeerdek

'Zonnepanelen plaatsen boven parkeerterreinen is echt een win-win situatie: de panelen bieden schaduw aan de auto's die geparkeerd staan en tegelijkertijd wekken ze duurzame energie op. In de praktijk bleken initiatiefnemers tegen obstakels op te lopen zoals netcongestie en te lichte dakconstructies. Als provincie helpen wij die obstakels op te lossen met deze uitbreiding van de subsidieregeling,' aldus Huib van Essen, gedeputeerde energietransitie.

Zon op (parkeer)daken

Om een dak constructief geschikt te maken, lichtere panelen te plaatsen of om asbest van het bestaande dak te verwijderen kan maximaal 25.000 euro subsidie aangevraagd worden. Op het dak moet minimaal 15 kWpiek (ongeveer 45 panelen) aan vermogen worden geïnstalleerd. Uiteindelijk is het subsidiebedrag afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gelegd.

Aan initiatiefnemers van projecten voor zon op parkeerterreinen wordt maximaal 150.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om een draagconstructie (inclusief fundering) aan te leggen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet minimaal 420 kWpiek (ongeveer 1260 panelen) aan vermogen worden geïnstalleerd.

Voor zonprojecten die vastlopen doordat ze door netcongestie geen aansluiting krijgen van de netbeheerder, wordt maximaal 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het vinden van een oplossing om de piekbelasting op het net te voorkomen. Voor collectieve oplossingen kan de subsidie oplopen tot 150.000 euro.

Procesondersteuning en advies

Voor gemeenten, energiecoöperaties en ondernemerscollectieven bestond er al de mogelijkheid om professionele ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld van een duurzaamheidsadviseur of procesbegeleider. Bij een dergelijke collectieve aanpak, wordt het weer aantrekkelijk om te investeren in grootschalige zon op dak projecten en zorgen we samen voor een gezond klimaat.

Meer informatie en checken of (parkeer-)daken geschikt is of ligt?

Kijk in het subsidieloket bij Energietransitie, paragraaf 2.6 voor de exacte voorwaarden en hoe de subsidie aangevraagd kan worden.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69