Subsidie voor 27 festivals in de provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft het advies van de ‘Adviescommissie festivals 2021-2024’ integraal overgenomen. Hierdoor ontvangen 27 festivals in principe een bijdrage voor de periode 2021-2024. De festivals zijn meer gespreid zijn over de provincie dan vier jaar geleden. Dit is het resultaat van het beleid van de provincie om het aanbod aan culturele festivals in de hele regio te versterken. Daarvoor heeft de provincie 2 miljoen euro extra uitgetrokken.

Voor de periode 2021-2024 is in totaal 5,2 miljoen euro beschikbaar. 39 organisaties dienden een subsidieaanvraag in. Een externe adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld en bepaald welke festivals in aanmerking komen voor subsidie en de hoogte van de bijdrage. De commissie keek daarbij met name naar de artistieke en zakelijke kwaliteit. Van de 39 aanvragen heeft de commissie er 23 als subsidiabel beoordeeld. Zij ontvangen in totaal een bedrag van 1.264.000 euro per jaar.

Tabel met overzicht subsidies Adviescommissie festivals 2021 - 2024

Hierbij zijn 12 aanvragen afkomstig van buiten de stad Utrecht voor een totaalbedrag van 244.500 euro. Het beoogde doel om 250.000 euro voor de regio te bestemmen, is daarmee nagenoeg behaald. De commissie adviseert daarnaast om aan 4 aanvragers een zogenaamd ontwikkelingsbudget toe te kennen voor een totaalbedrag van 45.000 euro per jaar.

De externe adviescommissie bestaat uit:

  • Mirjam Barendregt, directeur theater Orpheus (voorzitter)
  • Pieter van Adrichem, interim directeur NDSM en marketeer
  • Ellen Blom, cultureel ondernemer
  • Ide Koffeman, programmeur Mojo
  • Winfred Voordendag, Commercieel Directeur Kröller-Müller Museum

Het cultureel landschap van de regio Utrecht is zeer gevarieerd en het aanbod aan internationaal gerenommeerde en vernieuwende festivals voor specifieke doelgroepen groeit. Festivals die variëren van dans, muziek en theater tot fotografie en literatuur zijn een verrijking voor steden, dorpen en regio’s. Ze brengen nieuwe doelgroepen in contact met een breed cultureel aanbod, geven artistieke impulsen aan het culturele leven, dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, aan cultuurtoerisme en genereren omzet voor de horeca en andere bedrijfstakken.

Meer informatie