Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden in onze provincie wordt zo nu en dan afval gedumpt dat overblijft bij de productie van synthetische drugs. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om gedupeerden (deels) te compenseren in de opruimkosten is er de provinciale subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024.

drugsdump

Aanvragen om een tegemoetkoming in de gemaakte opruimkosten kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend bij BIJ12. BIJ12 is de uitvoeringsinstantie van de gezamenlijk provincies. Net als andere provincies hebben ook Gedeputeerde Staten van Utrecht de uitvoering van de subsidieregeling in handen gelegd van BIJ12. BIJ12 beoordeelt binnengekomen aanvragen en handelt ze ook (financieel) af. Landelijk is aan de provincie Utrecht een vergoedingsbudget van ruim 30.000 euro per jaar toegekend. De maximale vergoeding per opgeruimde locatie bedraagt 24.999 euro. Particulieren krijgen in principe 100 procent van de opruimkosten vergoed. Andere gedupeerden (bijvoorbeeld gemeenten) 50 procent.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2021-2024 volgt binnenkort op de website BIJ12. De provinciale subsidieregeling en de mandaatregeling ten behoeve van BIJ12 is ook in te zien op de website Overheid.nl:
Provinciaal Blad 2020 - 9383 en Provinciaal Blad 2020 - 9382.
Voor vragen en nadere informatie over de subsidieregeling:
maurits.schouten@provincie-utrecht.nl.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11