Succes POP3: Agrariër realiseert toekomstbestendige koeienstal

De familie Nelis heeft een melkveehouderij in Baambrugge. Agnes (59) werkt met haar man Gerard (61) en zoon Arjan (26) in het boerenbedrijf. Via de provincie Utrecht kreeg het bedrijf subsidie uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) voor de realisatie van een nieuwe stal.

Aanvankelijk was er in dat programma 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten, maar door overweldigende vraag naar de regeling heeft de provincie Utrecht nog 5 miljoen euro toegevoegd. De nieuwe stal op het bedrijf van de familie Nelis is duurzamer en innovatiever dan de vorige. “We zijn nu klaar voor de toekomst”, zegt Agnes.

De familie Nelis heeft een melkveehouderij in Baambrugge

Het familiebedrijf in Baambrugge draagt de naam ‘Hoop op Zegen’ en telt 120 melkkoeien en 70 stuks jongvee. De familie Nelis is blij dat de nieuwe stal staat. “Het geeft zoveel meer comfort aan de dieren; de nieuwe stal is zowel breder als langer. Ook geeft het ons meer werkruimte en hebben we beter zicht op de drachtige koeien die in het afkalfhok staan. We zien ze nu gelijk bij binnenkomst en dat is wel zo prettig.”

Nieuwe stal

Agnes legt namens de familie uit over hun aanvraag: “De subsidie heeft het mogelijk gemaakt de nieuwe stal neer te zetten. Het is fijn dat we er gebruik van konden maken. De nieuwe stal is veel duurzamer, want er is bewust gekozen voor onder andere dakisolatie. We kunnen het klimaat in de stal slim inregelen. Dat kon niet in de vorige stal. Het geïsoleerde dak houdt de warmte buiten. Als het toch te warm is, kunnen we nog ventilatoren aanzetten. Op die manier is het altijd comfortabel in de stal voor onze koeien. Maar natuurlijk staan de koeien bij goed weer gewoon in de wei.”

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Ik vind het belangrijk dat onze Utrechtse boeren de kans krijgen om te innoveren. De subsidieregeling maakt het mogelijk om stappen te zetten voor een duurzamere bedrijfsvoering met oog voor de toekomst. De overweldigende hoeveelheid aanvragen laat zien dat agrariërs vooruit kijken en aan de slag willen.”

De duurzame stal geeft zoveel meer comfort aan de dieren en het geeft ons meer werkruimte en overzicht

Melkveehouder Agnes Nelis

Succes subsidie

De familie Nelis heeft gebruik gemaakt van de POP3-subsidie ‘Fysieke Investeringen’. De subsidie wordt verstrekt vanuit het Europese programma voor plattelandsontwikkeling. Europa financiert de ene helft van de subsidie, de provincie Utrecht legt de andere helft bij. De regeling biedt 40 procent subsidie voor een project van de aanvrager, tot een maximum van € 100.000. Het geld is specifiek bedoeld voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen. Door te investeren in nieuwe moderne technieken worden Utrechtse agrariërs aangezet tot verduurzaming van hun bedrijf.

De subsidie kon voor een breed aantal investeringen aangevraagd worden, van precisiebemesting tot koematrassen. In totaal zijn 135 aanvragen goedgekeurd. Daarmee is er in totaal voor 6,5 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd aan Utrechtse boeren die willen innoveren. Eerst was er 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Toen bleek dat er veel meer aanvragen kwamen dan dat er budget was, heeft de provincie besloten 5 miljoen meer subsidie te reserveren. Met het opgehoogde budget kregen nog meer boeren de kans te innoveren.

Natuurbeheer

“Het is echt leuk om te boeren”, zegt Agnes enthousiast. Dat gaat in haar ogen ook verder dan alleen het werk als melkveehouder. Het bedrijf van de familie Nelis doet ook aan agrarisch natuurbeheer. Dat betekent dat er rekening wordt gehouden met de natuurwaarden op en rondom het bedrijf. Daarmee wordt de biodiversiteit verhoogd. “We vinden natuurbeheer erg belangrijk. Je ziet er ook echt de resultaten van. We zien bijvoorbeeld regelmatig de boerenzwaluw vliegen bij ons bedrijf.”

Stal melkveehouderij Baambrugge

Toekomst

Agnes kijkt met een goed gevoel vooruit naar wat komen gaat. “Het bedrijf is met de nieuwe stal klaar voor de toekomst. We denken alleen nog na over een melkrobot. Onze zoon is gelukkig ook onderdeel van ons bedrijf. Of hij het ooit helemaal van ons overneemt, is een vraag die nu nog niet speelt. Dat zien we wel.”

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11