Succesvol virtueel bezoek Koningin Máxima aan de regio Utrecht over de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis

Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, bracht donderdagmiddag 18 maart samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Meiny Prins een digitaal werkbezoek aan de regio Utrecht en ging in gesprek met gedeputeerde Robert Strijk. Het bezoek stond in het teken van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis.

koningin Maxima in digitaal gesprek.jpg

Gedeputeerde Robert Strijk: Het werk van mensen verandert continu en dat merken we tijdens de coronacrisis mogelijk nog meer dan anders. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in opleidingen voor mensen en open te blijven staan dat we dat soms anders moeten organiseren dan we deden.”.”

“We weten dat we meer mensen nodig hebben en gaan hebben in de zorg, in het onderwijs, in de bouw, in de techniek. We weten ook dat sommige banen in de komende jaren, door robotisering of automatisering bijvoorbeeld zullen op houden te bestaan. Hoe kunnen we meer mensen brengen naar die banen van de toekomst. Geldstromen anders aanwenden, onderwijs anders organiseren”

Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en medelid van het Comité Meiny Prins, namen deel aan drie  gesprekken. Het werkbezoek startte met een gesprek met een aantal ondernemers uit het mkb die gevestigd zijn op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Sommige van deze bedrijven moeten door de coronacrisis vechten om te overleven, terwijl anderen hun groei juist amper kunnen bijbenen. De ondernemers vertelden over hun uitdagingen en over veranderingen in hun werkzaamheden en daarmee ook in hun personeelsbehoefte.

Het tweede gesprek ging over het initiatief van het management van het bedrijventerrein om een duurzame werk naar werk aanpak te ontwikkelen. Het doel is om mobiliteit van overschotfuncties naar kraptefuncties te organiseren en door tijdelijke mobiliteit tussen bedrijven rustige momenten en piekmomenten op te kunnen vangen. Onderdeel van de aanpak is om medewerkers meer inzicht te geven in hun competenties en hun scholingsbehoefte. Het initiatief van Lage Weide is gebiedsgericht en intersectoraal en er wordt samengewerkt met twee naastgelegen bedrijventerreinen. Hierdoor kan de aanpak in de toekomst eenvoudig worden opgeschaald naar deze terreinen en naar andere plekken in de regio.

Tot slot sprak Koningin Máxima met bestuurders van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht, van regionale onderwijsinstellingen en van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In dit afsluitende gesprek met onder andere gedeputeerde Robert Strijk werd onder andere de rol van het middelbaar beroepsonderwijs, van hogescholen en van de lokale en regionale overheid toegelicht. Deze partners weken in Utrecht samen onder de vlag van de Human Capital Agenda (HCA).

De HCA Regio Utrecht gaat over de samenwerking tussen werknemers, ondernemers, werkgevers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden om te investeren in mensen. Human Capital draait ook om een leven lang leren: voor een diploma, in het werk en om te innoveren. Binnen het onderwijs, maar vooral ook in een fysieke werkomgeving waar je samen kunt leren en werken aan onderzoek en innovatie.

Meer informatie
Rijksvoorlichtingsdienst
070-3564142
www.koninklijkhuis.nl
www.youtube.nl/koninklijkhuis
www.facebook.com/hetkoninklijkhuis
www.twitter.com/koninklijkhuis
www.instragram.com/koninklijkhuis