Suzy en haar buren leggen samen een bijenvriendelijk park aan in Woudenberg met provinciale subsidie

Groene buurtprojecten kunnen tot 1000 euro subsidie ontvangen voor onder meer het vergroenen van een buurtplein, het realiseren van een gezamenlijke moestuin of het creëren van extra waterberging in de straat. De zogenoemde Voucherregeling staat nog tot 19 juli 2021 open. Suzy Bollen uit Woudenberg heeft het geld samen met haar buren ingezet voor het ‘bijenvriendelijk’ maken van een parkje in de buurt. “Wij hebben het Van Rijningenpark aangepakt. In de eerste plaats heeft het geleid tot mooier groen in de buurt. Toch is de toegenomen sociale samenhang in de buurt en de aandacht voor het belang van biodiversiteit het mooiste effect”, vertelt Suzy over het resultaat van de Voucherregeling.

Mevrouw in veld vol bloemen

Provincie Utrecht ondersteunt bewoners die werk maken van een groenere buurt. Suzy nam het initiatief voor het gezamenlijk aanpakken van het gemeenschappelijke groen in haar buurt. “Onze buurt bestaat uit een aantal woningen rondom een vijver. Daar zijn in overleg met de gemeente nieuwe bomen geplant. Ook zijn perken met vaste planten gepoot, die in verschillende perioden bloeien. Daarnaast zijn er drie brede perken ingezaaid met een bloemenlint voor bestuivende insecten.”

Er zijn perken met vaste planten die in verschillende perioden bloeien en brede perken met een bloemenlint voor bestuivende insecten

Suzy Bollen

Enthousiasme buren

De buren van Suzy waren eigenlijk allemaal enthousiast over het voorstel om het groen in de buurt aan te pakken en de biodiversiteit te verhogen. “De buurt heeft dit project massaal ondersteund. Het inplanten is gezamenlijk gebeurd op een plantdag, waarop we met z’n allen de vaste planten gepoot hebben en bloemzaad gezaaid hebben. Ook een deel van het onderhoud van de vaste planten, zoals onkruid wieden en sproeien, wordt opgepakt door omwonenden. Buurtbewoners hebben zich per onderdeel opgeworpen om toezicht te houden en de directe buren te betrekken bij de klusjes”, zegt Suzy.

Het resultaat van de vergroening is inmiddels goed zichtbaar, zien Suzy en haar buren: “We hebben nu langdurige bloeiers in de buurt. Zowel de stroken met wilde bloemen, als de perken met vaste planten staan verspreid door het seizoen in bloei. Mensen merken steeds meer op hoeveel vliegende insecten de bloemen bezoeken.”

bijenvriendelijk van Rijningenpark

Mensen merken steeds meer op hoeveel vliegende insecten de bloemen bezoeken.

Suzy Bollen

Voucherregeling in 2021

Tot 19 juli 2021 zijn inwoners van de provincie Utrecht uitgenodigd om hun plan in te dienen en gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid. In deze ronde van de Voucherregeling is in het bijzonder aandacht voor klimaatadaptatie. De provincie zet in op maatregelen die bijdragen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. De langere perioden van droogte en hitte en de eveneens vaker voorkomende forse regenbuien, stellen ons voor uitdagingen. Het vergroenen van een buurt zorgt dat het overtollige regenwater makkelijker weg kan en het groen zorgt gelijktijdig voor verkoeling bij hitte.

bijenvriendelijk van Rijningenpark

Suzy juicht het toe dat de Voucherregeling opnieuw is opengesteld en hoopt dat andere buurten ook de kans pakken om aan de slag te gaan. De bewoonster van Woudenberg stelt: “Ik zie dat we in een biodiversiteitscrisis zitten, met een afname van diversiteit in dieren en planten. Met ons project is een aanzet gegeven om ook in mijn eigen buurt de bewustwording over dit probleem te stimuleren en hier actief iets aan te doen. Naast de daadwerkelijke verbetering die de Voucherregeling mogelijk maakt, vind ik de grotere bewustwording die het oplevert ook echt een belangrijk onderdeel.”

Aanvragen

Een voucher bedraagt 500 of 1000 euro. De uitvoering van de Voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Via de website kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden en een aanvraagformulier invullen.

 

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49