Terinzagelegging Omgevingsvisie, -verordening en planMER

De nieuwe planning van de terinzagelegging en vaststelling van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het milieueffectrapport (planMER) is rond. Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022, kon de terinzagelegging niet in het voorjaar doorgaan.

De terinzagelegging vindt plaats van 22 september t/m 2 november 2020. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen.

In de Omgevingsvisie staan de ambities en werkwijzen om ervoor te zorgen dat Utrecht een mooie, prettige en gezonde provincie is en blijft om in te wonen, werken en leven. Bij de Omgevingsvisie hoort een Omgevingsverordening, waarin de bijbehorende regels staan. In het milieueffectrapport staat beschreven welke effecten de Omgevingsvisie en -verordening op het milieu kunnen hebben.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website Samen werken aan de Omgevingswet.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11