Theaters en podia kunnen opnieuw beroep doen op corona steun- en herstelpakket

Nu de coronabesmettingen weer oplopen en publieksinkomsten nog steeds achterblijven, wordt de Programmeringsregeling verlengd en uitgebreid. Met deze subsidie kunnen instellingen een aantrekkelijk programma maken en worden ondersteunende beroepsgroepen zoals gezelschappen en technici geholpen. In deze ronde kunnen ook festivals en instellingen uit de gemeenten Amersfoort en Utrecht een aanvraag doen en kunnen bijkomende kosten zoals marketinguitgaven worden opgevoerd. De derde ronde van de Programmeringsregeling gaat half juli open. 

Festival

Er zijn nog steeds grote zorgen in de cultuur- en erfgoedsector door de oplopende besmettingen en het publiek dat nog niet volledig is teruggekeerd. Ook zijn er andere problemen ontstaan zoals het tekort aan personeel, inflatie en hoge energieprijzen. Daarom is steun nog steeds nodig en wordt deze ingezet waar het het hardst nodig is.

Op dit moment kunnen culturele instellingen bij de provincie terecht voor verschillende corona subsidieregelingen. Zoals voor de Presentatieregeling waar musea en podia nog tot en met 30 september 2022 een aanvraag kunnen indienen voor het programmeren van talentvolle (jonge) makers. Ook komen festivals met minder dan 3000 bezoekers in aanmerking voor een subsidie waarmee marketing en gages van artiesten en werknemers betaald kunnen worden. Dit najaar wordt het Steun- en Herstelpakket geëvalueerd en wordt er gekeken wat nodig is voor volgend jaar.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32