Tijdelijke afsluiting wandelpaden Grebbelinie

De provincie start in december 2022 met de uitvoering van natuurherstelmaatregelen aan de Grebbelinie. Tussen Leusden en Veenendaal en ten noorden van Renswoude. Om de werkzaamheden zo veilig mogelijk te laten verlopen, sluiten we een aantal wandelpaden tijdelijk af.

Grebbelinie met bunker

Deze natuurherstelwerkzaamheden maken deel uit van regulier onderhoud en bestaan uit het onderhoud van de liniedijk en de hellingen. Zo worden geulen opgevuld en zichtlijnen hersteld. Ook verwijderen we, met het oog op de veiligheid van bezoekers, dood hout. Daarnaast worden enkele bomen weggehaald. Zo ontstaat er meer licht en kunnen bloeiende kruiden en struiken goed groeien. Die bloeiende kruiden en struiken zorgen voor meer afwisseling, waardoor het aantal soorten planten en dieren in een gebied toeneemt.

De Grebbelinie

De Grebbelinie is niet alleen een historische verdedigingslinie, maar maakt ook deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De linie is 24 kilometer lang en strekt zich uit tussen de Gelderse Vallei en Eemland. De linie is daarmee een grote ecologische verbindingslijn voor verschillende soorten dieren zoals de ree, das, ringslang en de ijsvogel.

Natuurherstelwerkzaamheden Grebbelinie 2022
Natuurherstelwerkzaamheden-Grebbelinie-2022.jpg.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen in december 2022 en worden afgerond in het voorjaar van 2023.

De planning en actuele informatie over de werkzaamheden, zoals wanneer en waar wandelpaden tijdelijk afgesloten zijn, leest u op de pagina: Natuurherstelwerk Grebbelinie. Ook wordt dit duidelijk aangegeven met borden langs de trajecten waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Samenwerking

De werkzaamheden voeren we uit met onze partners in het gebied: de gemeenten Leusden en Woudenberg, Staatsbosbeheer en Waterschap Vallei en Veluwe.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37