Tuinafval hoort niet in de natuur

Beheerders van natuurterreinen zien elk najaar dat mensen hun tuinen winterklaar maken en het tuinafval in het bos dumpen. Dit zorgt voor hoge opruimkosten, maar nog belangijker is dat het enorm schadelijk kan zijn voor natuur en milieu. Daarom voeren de groene toezichthouders in samenwerking met de provincie Utrecht komende tijd extra controles uit om het dumpen van tuinafval tegen te gaan.

Er belandt verontrustend veel tuinafval en ander afval in natuurgebieden. Het is een grote bron van ergernis voor natuurliefhebbers, maar ook voor de natuurbeheerders die moeten zorgen dat het weer wordt opgeruimd. Tuinafval kan bovendien vele nadelige gevolgen hebben:

  • Kan leiden tot extra bodemverrijking, waardoor er brandnetels en bramen gaan woekeren;
  • Kan leiden tot verspreiding van invasieve exoten in natuurgebieden zoals de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw;
  • Levert risico’s op voor dieren. Ze kunnen het eten en ziek worden of doodgaan door verstikking, dit kunnen ook huisdieren zijn. Zo kan het storten van taxusafval leiden tot de dood van bijvoorbeeld paarden.
  • Tuinafval trekt weer extra afval aan.

Woekerplanten

De Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en de Reuzenspringbalsemien zijn planten die deels door tuinafvaldumping in de natuur terecht zijn gekomen. Maar ook waterplanten uit vijvers zoals Watercrassula en Grote waternavel zorgen voor problemen. Het zijn allemaal soorten die een gebied compleet kunnen overwoekeren en de natuurlijke planten en de daaraan gebonden diersoorten kunnen verdringen. De indirecte kosten voor gemeentes, provincies en natuureigenaren zijn immens.

Extra controles

Om het storten van tuinafval in de natuurgebieden aan te pakken, geven handhavers en toezichthouders van de provincie Utrecht de komende maanden extra aandacht aan het illegaal dumpen van afvalstoffen. Met deze aandacht wil de provincie burgers en bedrijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. De boete voor particulieren kan oplopen tot maar liefst 750 euro, bedrijven kunnen een boete van 1500 euro verwachten.

Samenwerking

De aanpak van (tuin)afval is een van de speerpunten uit het Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht. Hierin zijn afspraken gemaakt om handhavers en toezichthouders beter te laten samenwerken in Utrechtse natuurgebieden. Een groot aantal organisaties is hierbij betrokken: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Utrechts Landschap, Utrecht Particulier Grondbezit (UPG), de Unie van Bosgroepen, Natuurcollectief Utrecht, Landgoed den Treek, RUD Utrecht en de provincie. Daarnaast worden de politie, Recreatie Midden-Nederland, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waterschappen, gemeenten, hengelsportverenigingen en wildbeheereenheden bij het initiatief betrokken.

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl030 258 20 07 / 06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11