Utrecht staat voor veerkracht, veelzijdigheid en voortvarendheid!

De nieuwjaarstoespraak van commissaris van de Koning Hans Oosters was woensdagmiddag 6 januari live te volgen via internet. Hans Oosters sprak over het zware jaar dat achter ons ligt en het leed en het verlies, persoonlijk en zakelijk, dat nog lang niet is verwerkt. Het jaar dat voor ons ligt, staat strak van gespannen verwachtingen. Kunnen wij met elkaar deze verwachtingen waarmaken voor onze Utrechtse inwoners en ondernemers?

hans oosters still nieuwjaarstoespraak

De Utrechtse samenleving toont haar solidariteit, inventiviteit, aanpassingsvermogen en mededogen. Er wordt onvoorstelbaar hard gewerkt aan het bestrijden van de pandemie. Met trots sprak de commissaris over de inzet van de Utrechtse kennisinstellingen, ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven. 

 In zijn toespraak refereerde hij aan twaalf bijzondere ontmoetingen met mensen die elk op eigen wijze, veerkracht, veelzijdigheid en voortvarendheid toonden: “een bemoedigende Utrechtse opmaat voor het komende jaar”. Met deze twaalf Utrechters als zijn getuigen wenst hij allen een veerkrachtig, veelzijdig en voortvarend 2021!

Commissaris Oosters keek in zijn toespraak ook vooruit naar het nieuwe jaar en de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Hij sprak over de noodzaak tot voortvarend overheidshandelen gegeven de urgente maatschappelijke vraagstukken en de gevolgen van de crisis . De grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie, natuurherstel, vitalisering van het platteland en gezondheid blijven niet beperkt tot onze provincie. De Utrechtse regio stelt hoge eisen aan het nieuwe kabinetsbeleid, maar heeft als regio ook veel te bieden. Juist de veerkracht, veelzijdigheid en voortvarendheid die ons kenmerken zijn nodig om als land uit de crisis te komen. In het Utrechts Aanbod biedt de brede Utrechtse regio het nieuwe kabinet partnerschappen aan om vanuit het centrum van ons land gezamenlijk te werken aan de nationale opgaven.

Nieuwjaarstoespraak van commissaris van de Koning Hans Oosters (PDF)

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 52 76 95 09

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11