Utrecht vraagt 2 miljard voor tram en trein

De provincie heeft samen met de stad en regio een aanvraag gedaan bij het Groeifonds voor ruim 2 miljard euro, voor een nieuw intercitystation en twee sneltramverbindingen. We zijn de snelst groeiende regio van het land. De komende twintig jaar zijn 104 tot 125.000 woningen nodig en locaties voor 80.000 banen.  

Nieuwe tram

Zonder investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer, wordt het lastig – zo niet onmogelijk – om die woningen te bouwen. Een substantiële bijdrage uit het Groeifonds is essentieel. En een waar heel Nederland baat bij heeft. De belangrijkste verkeersaders lopen van noord naar zuid (A1/A27) en van west naar oost (A12/A28/A1) door de regio Utrecht. Als deze wegen vastlopen, loopt het hele land vast. Met grote economische gevolgen voor de Nederlandse economie.

Grootste OV-overstappunt

Het Centraal Station van Utrecht is het grootste  OV-overstapstation van Nederland, met zo’n 200.000 uit- en overstappende reizigers per dag. Door een tweede intercitystation te bouwen bij Koningsweg/Lunetten wordt centraal enorm ontlast. En het maakt het spoornetwerk minder kwetsbaar. De sneltramlijnen die van de westkant van de stad, via het zuiden van de stad naar het Utrecht Science Park (en op termijn doorgetrokken wordt naar Zeist) maakt het voor inwoners van de stad aantrekkelijker om het OV te verkiezen boven de auto. En ook bezoekers van buiten kunnen hun auto kwijt bij de parkeerterreinen bij P+R bij het begin-/eindpunt van de tram om zo naar Utrecht Science Park of stad reizen.    

Gezonde groei

Het Groeifonds richt zich op een duurzame en verantwoorde groei van economie, werkgelegenheid en BBP. Elke euro die het Rijk in het Openbaar Vervoer van de regio Utrecht stopt, komt dubbel en dwars ten goede aan het BBP. De investering maakt een gezonde groei van Utrecht Science Park mogelijk (hoogwaardige kennis- en innovatie-banen) en leidt volgens berekeningen tot een stijging van de BBP-groei van 0,2 procent per jaar. Dat is 16,2 miljard.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11