Utrechts Aanbod – voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 hebben 33 gemeenten in Midden-Nederland samen met de provincie Utrecht, het bedrijfsleven en kennisinstellingen een ‘Utrechts Aanbod’ opgesteld voor het nieuwe kabinet. ”In ons aanbod aan Den Haag geven we aan waar onze Utrechtse regio sterk in is en waar we Nederland vooruit kunnen helpen, maar ook wat nodig is om sterk te blijven en waarin regio en Rijk samen kunnen optrekken”, aldus commissaris van de Koning Hans Oosters.

Banner UtrechtsAanbod

Het is de eerste keer dat de Utrechtse gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort, de provincie Utrecht, Hilversum en Foodvalley gezamenlijk een dergelijk aanbod samenstellen. Commissaris Oosters: “De Utrechtse regio heeft het land veel te bieden en wil graag samenwerken met het nieuwe kabinet aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.”

Kansen en knelpunten

De Utrechtse regio is één van de snelst groeiende regio’s van Nederland, zowel in economie als in inwoneraantal. Naast kansen levert dat ook knelpunten op. “Met het verzilveren van die kansen helpen we Nederland verder. Denk aan onze gezondheidseconomie die kan helpen de zorgkosten te verlagen. Maar bij het oplossen van die knelpunten hebben we soms juist het Rijk nodig. We willen bijvoorbeeld veel wind- en zonne-energie naast snelwegen opwekken, maar die grond is vaak van het Rijk. Daar hebben we dus het volgende kabinet bij nodig,” aldus Oosters.

Nieuwe tramlijnen, betaalbare woningen en meer groen

Een aantal knelpunten die de regio samen met het volgende kabinet wil oplossen:

  • Utrecht Centraal ontlasten door een nieuw intercitystation (Lunetten-Koningsweg) te bouwen en een tramlijn om het zuiden van de stad Utrecht aan te leggen.
  • De huren te dempen door toestemming van het Rijk te krijgen iets te doen aan de soms forse huurverhogingen die verhuurders doorvoeren nadat een huurder is verhuisd.
  • Meer natuur- en recreatiegebieden aanleggen en die makkelijker bereikbaar maken door meer tunnels onder Rijkswegen en spoorlijnen.
  • In het Klimaatakkoord is afgesproken om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan, om zo het CO2 in het veen vast te blijven houden. De provincie werkt hierop graag samen met het Rijk in het Groene Hart.
  • Nederland moet overschakelen op kringlooplandbouw, en Foodvalley helpt daarin graag mee door zich als proeftuin hiervoor aan te bieden.

Het Utrechts Aanbod is voor het eerst gepresenteerd op het digitale VNG-regiocongres in november en wordt in 2021 aan het nieuwe kabinet aangeboden.

Lees de samenvatting van het Utrechts Aanbod of het volledige Utrechts Aanbod.

Wilt u nog meer weten? Neem dan contact op met Sjors Aartsen, Adviseur Public Affairs sjors.aartsen@provincie-utrecht.nl of 06 40 27 47 85.

Utrechts Aanbod – voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland.