Utrechtse bestuurders bespreken het Utrechts Aanbod met Kamerleden

Nu de terrassen weer open zijn, en met de formatie-onderhandelingen in volle gang, is de Utrechtse regio dinsdag 29 juni naar Den Haag getrokken. Op het terras naast het Binnenhof zijn bestuurders uit de regio in gesprek gegaan met de Utrechtse Kamerleden over het Utrechts Aanbod.

Bestuurlijke Zaken
Bestuurders in gesprek met Utrechtse Kamerleden

In het Utrechts Aanbod staat hoe de Utrechtse regio samen met het Rijk wil gaan bijdragen aan oplossingen voor het héle land. Zo willen we vóór 2030 alleen al in de provincie 100.000 woningen bouwen, en inzetten op verduurzaming van het vervoer naar en door Utrecht, ook over de landsgrenzen heen. Op deze manier kan de werkgelegenheid tot 2050 met 100.000 banen groeien.

Nieuwe oplossingen voor een gezonde leefomgeving

Tegelijkertijd hebben we daarvoor ook hulp van het Rijk nodig: hulp voor de woningbouwcorporaties en bijdragen in de financiering van woningbouw, grote investeringen in ons spoor om de draaischijf van Nederland niet vast te laten lopen, en ondersteuning zodat we nieuwe oplossingen kunnen bedenken op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving én deze verder kunnen brengen.

Om met al deze groei de leefomgeving gezond te houden is binnenstedelijke ontwikkeling essentieel, gecombineerd met investeringen in de natuur binnen en om de woonplaatsen heen. Zo houden we Utrecht en Nederland groen, gezond, en bereikbaar.

Voor persinformatie:
nick.van.impelen@provincie-utrecht.nl 06 25 77 89 86