Utrechtse jongeren over energie: welke maatregelen stellen zij voor?

Ruim tweeduizend jongeren uit twaalf Utrechtse gemeenten deden mee aan de campagne Watt Nou! Met deze campagne gaf de provincie Utrecht in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) jongeren een stem in de discussie over energie en klimaat. Cindy Kroes (23) en Jurgen Huisman (17) presenteerden hun voorstel voor een energieneutraal Woerden aan de gemeenteraad van hun woonplaats. Jurgen: “Ik zou niet zo snel gaan protesteren of staken voor het klimaat. Maar dat betekent niet dat ik er geen mening over heb. Het klimaat gaat iedereen aan, ook jongeren.”

Via de online tool Swipocratie kregen jongeren diverse klimaatdilemma’s voorgelegd over klimaatverandering, duurzame maatregelen en manieren om energie te besparen. Zo konden de jongeren al swipend aangeven hoe hun gemeente moet verduurzamen, en welke dingen ze bereid zijn op te geven voor het milieu. Daarna kwamen jongeren bij elkaar in live bijeenkomsten om hun ideale energieneutrale gemeente te ontwerpen. “Doordat ik op een laagdrempelige manier in aanraking kwam met de campagne was deze heel uitnodigend,” vertelt Cindy. “Toen ik de Swipocratie tegenkwam op Instagram dacht ik meteen: Leuk, dit ga ik invullen.”

Samenwerking generaties

Jurgen en Cindy zien voor jongeren een belangrijke rol in de energietransitie. “We moeten ons sterk maken voor het klimaat,” vindt Jurgen. “Als jongeren moeten we de samenwerking aangaan met alle andere generaties. Elke generatie heeft een eigen zienswijze en door deze te combineren ontstaan de meest vruchtbare resultaten. Dit geldt ook voor andere thema’s.” Cindy: “Jongeren zullen veranderingen makkelijker accepteren. We zijn gewend dat Woerden er op een bepaalde manier uitziet. Maar door de opwarming van de aarde zal je toch een heel ander beeld krijgen. Dus waarom geen windmolens? Zet ze maar neer!”

Vliegvakanties

De resultaten van de Swipocratie laten zien dat de meerderheid van de Utrechtse jongeren zich zorgen maakt over het klimaat. Jongeren willen best bezuinigen door vaker met het openbaar vervoer te reizen, minder spullen te kopen en thuis zuiniger om te gaan met water en stroom. Wat opvalt is dat jongeren aangeven dat ze niet minder willen vliegen voor het klimaat. Cindy: “Dit verbaasde me, omdat ik zelf best minder zou willen vliegen. We zijn gewend dat vliegen goedkoop is. Dan blijkt het moeilijk om op te geven.”

Zelf aan de knoppen

In de ontwerpsessies kwamen geïnteresseerde jongeren bij elkaar om zelf aan de knoppen te zitten. Deelnemers ontwierpen samen een plan om hún gemeente energieneutraal te kunnen maken. Ze kozen vaak voor slimme combinaties, zoals het plaatsen van zonnepanelen op daken en het bouwen van windmolens langs infrastructuur zoals snelwegen of spoorlijnen. Ook vinden jongeren het belangrijk dat gemeenten inwoners en bedrijven helpen om te verduurzamen door financieel te ondersteunen en maatschappelijk draagvlak te creëren. Besparen kan volgens de jongeren het beste door in te zetten op elektrisch rijden, het beter isoleren van woningen en duurzame gedragsveranderingen, bijvoorbeeld door minder vlees te eten.

Energieneutraal in 2030

Bij de ontwerpsessie in Woerden lag de focus op het inzetten van beschikbare maatregelen om een vastgesteld doel, energieneutraal in 2030, te bereiken. Jurgen: “Ik vond het jammer dat we niet meer over het doel hebben gediscussieerd. We moeten nog heel veel besparen en groot deel van onze energie overzetten naar duurzame energie. 100 procent duurzaamheid is een mooi streven, maar ik denk niet dat het in Woerden haalbaar is om binnen tien jaar gedaan te krijgen. Als je alles zo snel mogelijk wilt doen heb je ook de kans nieuwe technologieën mis te lopen, of zonder maatschappelijk draagvlak te gaan opereren.” Cindy: “Overleg over het gestelde doel voor 2030 is prima, maar we moeten eindeloze discussies zien te voorkomen. Ik hoop dat het jongereninitiatief eraan bijdraagt dat er op korte termijn knopen worden doorgehakt".

De twaalf gemeenten die mee hebben gewerkt aan de campagne zijn Houten, IJsselstein, Leusden, Nieuwegein, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Gemeente De Bilt heeft eerder meegewerkt aan de pilot van Watt Nou! in 2018.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl(06) 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11