Utrechtse schoolkinderen beleven boerenleven

Boerderij in de Kijker brengt schoolklassen bij boeren op het erf. Het project laat kinderen zien waar hun eten vandaan komt en het geeft een beeld van het boerenleven. De provincie Utrecht onderstreept hiervan het belang en subsidieert het initiatief. “Veel kinderen komen tijdens de boerderijlessen voor het eerst in hun leven op een boerderij. Ook de ouders die met zo’n klas meekomen horen hier weleens nieuwe dingen,” zegt boerin Marjolein van Oostrum.

Marjolein is boerin in Maartensdijk. Ze ontvangt schoolkinderen op de boerderij Nieuw Toutenburg en laat hen zien hoe voedsel wordt geproduceerd. “Het is jammer dat er een kloof is tussen boeren en inwoners. Veel mensen weten niet hoe het werk op een agrarisch bedrijf eruit ziet, terwijl ze er wel een mening over hebben. Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen kunnen kijken hoe het eraan toegaat in een boerenbedrijf,” vertelt Marjolein.

Schoolklassen op het erf

Elk voorjaar bezoeken schoolklassen uit de omgeving van Maartensdijk de boerderij. Marjolein vertelt over het bezoek: “Als de klas op de boerderij is aangekomen vertel ik waar ze terecht zijn gekomen. De kinderen zijn vaak toch het meest geïnteresseerd in het vee. Ik vertel het hele verhaal van a tot z: van de kalfjes, het veevoer tot wat we met de mest doen. Daarna verkennen de kinderen de boerderij.”

“Er zit een heel verhaal achter zo’n stukje vlees. Er moeten keuzes gemaakt worden in voer en stalling bijvoorbeeld. Bij groenten moet er van alles gebeuren voordat een zaadje is uitgegroeid tot plant. Dit project helpt ons schoolkinderen te laten zien wat daar allemaal achter zit. Het gaat dan ook veel dieper dan zomaar een bezoekje aan een boerderij, de kinderen komen hier met leerdoelen.”

Boerderij Nieuw Toutenburg

Marjolein heeft samen met haar man Wouter een zorgboerderij. Nieuw Toutenburg is een breed boerenbedrijf waar veel gebeurt. Er lopen ongeveer 60 koeien met hun kalveren. Op kleine schaal worden er ook andere dieren gehouden, zoals geiten en schapen. Daarnaast worden er groenten verbouwd in de moestuin. De producten van het land en het vlees worden verkocht in de boerderijwinkel. Deelnemers van de zorgboerderij, de meesten met autisme of een verstandelijke beperking, werken mee op de boerderij. “Iedereen draagt bij op zijn of haar eigen niveau,” aldus Marjolein. “Wij helpen hen werk te doen dat bij hen past.”

Voordat Nieuw Toutenburg een brede zorgboerderij werd, was het een melkveebedrijf. Helaas kon het bedrijf niet meer in die vorm worden voortgezet. “Toen we het bedrijf van mijn schoonouders overnamen, was het geen goedlopend agrarisch bedrijf meer. We hebben er een zorgboerderij van gemaakt. Het is een heel mooi breed bedrijf geworden. Gelukkig past deze vorm goed bij ons. Wij vinden het mooi om iets te betekenen voor de maatschappij, bijvoorbeeld door schoolklassen uit te nodigen.”

Boerderij in de kijker

Boerderij in de Kijker zet zich sinds 2006 in om kinderen kennis te laten maken met het boerenleven. Elke basisschool in de provincie Utrecht kan voor boerderijlessen bij Boerderij in de Kijker terecht. De 43 deelnemende boeren van Boerderij in de Kijker organiseren het educatieprogramma zelf via een vereniging. Marjolein: “We kijken zelf wat we nodig hebben, wat er goed gaat en wat er anders kan. Voor ons als boer is het heel fijn om hierbij aangesloten te zijn.”

De vereniging wordt gesubsidieerd door het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie. Het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld het lesmateriaal te ontwikkelen, ondersteunend personeel te betalen en de deelnemende boeren te vergoeden voor hun tijd. Marjolein is erg blij met de subsidie van de provincie: “Subsidie van overheden is hier echt nodig. Als het programma afhankelijk zou zijn van sponsoring door het bedrijfsleven, zou de inhoud van de lesprogramma’s deels door sponsors bepaald kunnen worden.”

Stad en land met elkaar verbinden

De provincie Utrecht vindt de verbinding tussen inwoners en boeren belangrijk. Een sterke verbinding tussen stad en land draagt het bij aan een fijne en gezonde leefomgeving. Projecten zoals Boerderij in de Kijker dragen bij aan de ambities van de provincie voor een maatschappelijk gewaardeerde sector. Het wederzijds begrip groeit als inwoners meer van de agrarische bedrijvigheid zien, bijvoorbeeld door agrotoerisme en de (ver)koop van streekproducten. We streven ernaar dat de Utrechters trots zijn op onze boeren en de familiebedrijven daarachter.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 - 40 97 18 49(030) - 258 20 60

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11