Utrechtse technieksector staat te springen om techneuten

Te weinig mensen kiezen nu nog voor een baan in de techniek, terwijl er juist heel veel werk is in deze sector. Er liggen hele grote uitdagingen, voor het aanleggen van warmtepompen, in de woningbouw en het energiezuinig maken van woningen. Daar zijn heel veel technische mensen voor nodig. De provincie zet zich samen met haar partners, via de Utrecht Talent Alliantie (UTA), in om dit voor elkaar te krijgen.

Tjeerd Lieuwens heeft de overstap gemaakt naar de techniek. Hij had een uitkering en kwam via De Beroepentuin bij Eltag ventilatie in Woerden terecht. Dat ging niet zomaar, hij heeft gebruik gemaakt van een voucher vanuit het project De Techniek Samen de Crisis Door van het Servicepunt Techniek. Daardoor kreeg hij een loopbaanbegeleider die samen met hem op zoek is gegaan naar de best passende werkplek. Hij is daar nu installatiemonteur in opleiding. “Ik leer de kneepjes van het vak van een collega. Het is nooit te laat om verder te leren en dat ben ik nu volop aan het doen. Ik vind het lekker om met mijn handen bezig te zijn.”

André Bogaerts van Eltag ventilatietechniek in Woerden is heel blij met zijn nieuwe collega Tjeerd. “Ik hoop dat door zijn verhaal meer mensen enthousiast worden om in de techniek te komen werken.”

Klimaatbalans/Eltag.

Soepele overstap

De provincie Utrecht ondersteunt, via de Technologieraad Regio Utrecht, de technieksector die staat te springen om mensen. De provincie probeert, met de bredere Utrecht Talent Alliantie (UTA), samen met haar partners, hindernissen op de arbeidsmarkt weg te halen. Zodat de overstap van de ene naar de andere baan soepel kan verlopen. Bijvoorbeeld iemand bij wie het contract afloopt en iets heel anders wil gaan doen, zoals in de techniek gaan werken.

Technologieraad Regio Utrecht

Specifiek voor de technische sector is de Technologieraad Regio Utrecht opgericht, om steeds meer mensen te werven en op te leiden voor technisch werk. Met het project 'De techniek samen de crisis door' zorgen de provincie, Technologieraad Regio Utrecht en Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek ervoor dat nu en in de toekomst voldoende opgeleide vakmensen zijn voor de economische opgaven als de energietransitie.

Utrecht Talent Alliantie

De UTA werkt aan een sterke regionale arbeidsmarkt en bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, NRTO, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. De UTA investeert in een toekomstgerichte beroepsbevolking.

De Beroepentuin

Bekijk ook de video van 1 juni 2021, met ook Tjeerd Lieuwens, over De Beroepentuin in Utrecht. Dit is een innovatief leer-werkconcept voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tjeerd kon dankzij een provinciale omscholingsvoucher hier aan de slag.

De Beroepentuin, onderdeel van de Human Capital Agenda.