Vaart achter snelfietsroute Amersfoort naar Hilversum

De snelfietsroute Amersfoort-Hilversum is een stap dichter bij de uitvoering. Met het ondertekenen van de intentieverklaring hebben de wethouders van de gemeente Amersfoort, Soest, Baarn, Hilversum en de gedeputeerde van de provincie Utrecht bekrachtigd dat ze samen de mogelijkheden van de route verkennen.

Snelfietsroute

Onderzoek en inbreng

De komende maanden worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Die onderzoeken richten zich op het exacte tracé, op ecologie, het ontwerp, grondeigendom, financiering, planologische eisen, realisatie en beheer. Daarbij denkt ook de provincie Noord-Holland mee. Belanghebbenden en aanwonenden krijgen de mogelijkheid om hun inbreng te leveren tijdens een inloopavond of een ontwerpatelier. Zij worden daarvoor door de gemeenten uitgenodigd. Als alles volgens planning loopt, kan eind 2021 voor de route een uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend door provincie en gemeenten en kan een start worden gemaakt met de aanleg van deze snelfietsroute.

Stimulering fiets in woon-werkverkeer

Met deze regionale route willen provincie en gemeenten het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer stimuleren. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio, is goed voor de gezondheid én voor het milieu. Het streven is in 2023 10% meer fietsgebruik op de route te krijgen ten opzichte van de situatie in 2019.

Snel, comfortabel en veilig doortrappen

De snelfietsroute Amersfoort – Hilversum is één van de prioritaire snelfietsroutes waarmee de provincie Utrecht en de betrokken gemeenten aan de slag gaan om de fietsbereikbaarheid in onze regio te verbeteren. Op de snelfietsroutes krijgen fietsers vaker voorrang op autoverkeer en krijgen zij eerder groen bij verkeerslichten op de route. De snelfietsroutes zijn voor álle fietsers, dus er hoeft niet per se snel gefietst te worden.

Om de snelfietsroutes te realiseren, worden bestaande fietsverbindingen verbeterd en aan elkaar verbonden. Zo krijgt bijvoorbeeld het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig wordt het wegdek verbreed, zodat fietsers voldoende ruimte hebben. Ook worden er duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting aangebracht. De stoepranden zijn veilig en er zijn geen paaltjes of andere obstakels op de route. Zo kunnen fietsers snel, comfortabel en veilig doorfietsen en zijn scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten ook per fiets goed bereikbaar. Dit maakt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden en voor woon-werkverkeer de fiets te nemen.

Zie ook