Veilig oversteken in Oudewater

Op 18 juli 2022 start de provincie Utrecht met de aanleg van een voetgangersoversteekplaats (VOP) bij de kruising van de Utrechtsestraatweg (N228) met de Molenwal in Oudewater (nabij de bushalte).

Een blauw verkeersbord met een voetganger erop die via een zebrapad de weg oversteekt (zebrapadbord).

Het gaat om een zebrapad met daarboven een zweepmast met een attentiebord om automobilisten er nog eens extra op te wijzen dat ze een oversteekplaats naderen. Doel van de VOP is het verbeteren van de oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid.

Werkzaamheden en planning

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van witte zebrapadstrepen op het wegdek, het plaatsen van zebraborden in de berm en het plaatsen van de zweepmast met attentiebord boven het wegdek.
De werkzaamheden op de weg en in de berm vinden plaats op 18 juli tussen 09:00 en 15:00 uur. De datum voor het plaatsen van de zweepmast vindt plaats tussen 21 en 29 juli, afhankelijk van de levering van de mast. Ook deze werkzaamheden zullen naar verwachting niet meer dan een dag in beslag nemen.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Tijdens het aanbrengen van de witte zebrapadstrepen op het wegdek, is de helft van de weg afgesloten voor autoverkeer. Dit verkeer wordt beurtelings over de andere weghelft geleid. Het fietsverkeer ondervindt geen hinder en de nood- en hulpdiensten krijgen bij een calamiteit altijd een snelle doorgang. Alle panden blijven bereikbaar. Ook tijdens het plaatsen van de zweepmast is er mogelijk sprake van enige hinder voor het autoverkeer.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene (weers)omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Als de planning onverhoopt gaat schuiven, krijgt u daarvan bericht.

Achtergrondinformatie

Omdat er binnen de bebouwde kom van Oudewater geen aangewezen oversteekvoorziening is voor voetgangers, heeft de provincie Utrecht diverse mogelijkheden onderzocht om deze ongewenste situatie op te lossen. Een middeneiland waarbij je in twee keer kan oversteken, kwam helaas niet in aanmerking vanwege ruimtegebrek. Na overleg met een aantal bewoners en de gemeente is een voetgangersoversteekplaats bij de Molenweg, met een extra attentiebord, als beste oplossing uit de bus gekomen.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.