Veilige dijken Salmsteke-Schoonhoven en Wijk bij Duurstede-Amerongen

Provincie Utrecht heeft als partner de plannen voor de ontwikkelingen op het dijktraject Salmsteke-Schoonhoven en Wijk bij Duurstede-Amerongen ondertekend. De provincie, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer trekken samen op voor een veilige en mooie Lekdijk. De samenwerking biedt kans om de noodzakelijke dijkversterking, waar het waterschap primair verantwoordelijk voor is, te combineren met investeringen in natuur, cultuurhistorie en recreatie.

Hanke Bruins Slot bij de ondertekening

Bij het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen krijgt de biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls. Ook wordt bekeken waar nieuwe rustpunten op de dijk kunnen komen. Deze punten geven kans rustig vanaf de dijk te genieten van het prachtige landschap. Bij deeltraject Salmsteke-Schoonhoven kan de natuur eveneens profiteren. De gebiedspartners gaan onderzoeken hoe bij de dijk moeraszones en getijdegeulen kunnen worden uitgebreid en verbeterd. Ook is er aandacht voor de cultuurhistorie op dat traject. Het plan is om het monument De heul van Wiel en Vogelzang op te knappen en meer zichtbaar te maken.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt het belangrijk dat partners de handen ineenslaan. "Het is goed nieuws dat we samen weer nieuwe stappen zetten voor een mooie en veilige Lekdijk. Onze dijken zijn onmisbare schakels voor een veilige woonomgeving en gelijktijdig zijn het waardevolle gebieden waar wandelaars en fietsers kunnen genieten van natuur en cultuurhistorie."

DIjk met uitzicht op water

Project Sterke Lekdijk

De aanpak van de Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer. De aanpak is opgedeeld in zes deeltrajecten. Verschillende partners haken aan bij de deeltrajecten om verschillende opgaven te combineren. De uiteindelijke inzet is zowel een mooie als een veilige dijk te realiseren die klaar is voor de toekomst.

Langs het water