Veiliger fietsen over de Zevenhuizerstraat in Bunschoten

Vorig jaar is er hard gewerkt om de Zevenhuizerstraat in Bunschoten fietsvriendelijker te maken. In samenwerking met de provincie Utrecht is een deel van de Zevenhuizerstraat ingericht als fietsstraat en is er een vrijliggend fietspad aangelegd. Inmiddels zijn deze fietsstraat en het fietspad alweer een tijdje in gebruik. 

Zevenhuizerstraat in Bunschoten

Door de gemeenteraad van Bunschoten is destijds aandacht gevraagd voor de veiligheid van fietsers op de Zevenhuizerstraat en het belang van de aanleg van het fietspad. Samen met bewoners van Zevenhuizen is vervolgens het ontwerp tot stand gekomen. “De bewoners van Zevenhuizen hebben destijds de handschoen opgepakt en laten zien dat wanneer er een breed gedragen idee is voor de eigen openbare ruimte dit ook echt te realiseren is. Met het aanpakken van de verkeerssituatie in Zevenhuizen heeft deze kern een kwaliteitsimpuls gekregen en kunnen inwoners, en bezoekers uit Amersfoort, onze gemeente veilig bereiken.”, aldus Christiaan Buis namens de gemeenteraad.

Rol provincie

Ook de provincie Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces. De provincie Utrecht werkt samen gemeenten aan een optimaal en veilig regionaal fietsnetwerk en heeft een financiële bijdrage geleverd aan de verbetering van Zevenhuizerstraat. Gedeputeerde Arne Schaddelee (Mobiliteit): “Het wordt steeds drukker op wegen en fietspaden, met name in een snelgroeiende provincie als Utrecht. We vinden initiatieven waarbij fietsen (voor jong en oud) veiliger wordt gemaakt heel belangrijk”. De provincie stimuleert gemeenten om actief aan de slag te gaan met verkeersveiligheid door subsidie te verlenen aan activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van verkeersveilige infrastructuur. ‘’Als gemeente Bunschoten zijn we blij dat de provincie sterk inzet op een goede fietsinfrastructuur, ook in onze gemeente’’, aldus wethouder Rick Beukers.

Voor persinformatie:
Marlies.Verhoef@provincie-utrecht.nl06 18 30 04 72

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl  externe link030 258 91 11 

Volg de provincie op twitter