Veiligere en mooiere Grebbedijk stap dichterbij

De volgende fase van de ontwikkelingen rondom Grebbedijk gaat van start. De provincies Utrecht en Gelderland, de gemeente Rhenen en Wageningen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en het Waterschap Vallei en Veluwe ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. De partijen spreken daarmee de ambitie uit om de huidige plannen voor versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied, gezamenlijk verder uit te werken tot een definitief ontwerp.

Hoornwerk

De Grebbedijk beschermt de 250.000 inwoners van de Gelderse Vallei tegen hoogwater. Ook in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Daarom wordt de dijk verbeterd. In deze volgende fase worden de plannen nader uitgewerkt. Het moet onder meer duidelijk worden hoe de verkeersveiligheid verhoogd kan worden op de dijk. Ook onderzoeken de partners of het aanleggen van een waterplas haalbaar is. De projectpartners verwachten dat een voorlopig ontwerp eind 2023 ter inzage ligt. Voor belanghebbenden is het dan mogelijk om een zienswijze in te dienen. Na de definitieve goedkeuring, voeren de projectpartners het uiteindelijke plan dan ook samen uit.

Kansen

De versterking van de Grebbedijk, tussen de Grebbeberg en de Wageningse berg, biedt ook kans om het hele gebied er omheen aan te pakken. De Grebbedijk biedt meer dan alleen bescherming. De dijk is een markant historisch element in het landschap, een verbindingsroute voor mens en dier en een plek om uit te waaien. In de plannen staat dat het Hoornwerk in Rhenen wordt versterkt en opgehoogd. Hiermee wordt het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk onderdeel van de dijk.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het historische Hoornwerk aan de Grebbedijk wordt onderdeel van de moderne verdediging tegen water. Dit project is een echte win-winsituatie. De Grebbedijk krijgt de benodigde versterking en het achttiende-eeuwse militaire bouwwerk wordt beter zichtbaar. De provincie Utrecht zorgt zo voor waterveiligheid, leefbaarheid en het behoud van erfgoed. De ontwikkelingen rondom de Grebbedijk laten zien dat we door krachtenbundeling van verschillende partners, betere resultaten kunnen bereiken

Meer informatie

Het doel van de plannen is om een veilige en toekomstbestendige dijk, in een veerkrachtig en sterk riviernatuurlandschap te realiseren. Wilt u weten wat de precieze plannen zijn? Neem dan een kijkje op de vernieuwde projectwebsite.

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl, 06 40 97 18 49