Veldwerker ziet hoe Utrechtse natuur zich ontwikkelt

Bioloog Van Dijk voert al 12 jaar het veldwerk in het landelijk gebied van de provincie Utrecht uit. Ieder jaar rond half mei begint hij. Dat is de periode dat veel beestjes actief worden. Elk jaar inventariseert hij één tiende deel van het buitengebied. Dit jaar is de gemeente Vijfheerenlanden aan de beurt, sinds kort onderdeel van de provincie Utrecht. “In de omgeving van Leerbroek en Leerdam loop ik langs de sloten; elke 50 meter noteer ik wat ik tegenkom. Ik kijk naar de verspreiding van een groot aantal dier- en plantsoorten in het buitengebied van de provincie Utrecht. Dat gaat over grote oppervlakken, vooral agrarisch gebied. Ik moet echt de weilanden in om een goed totaalbeeld te krijgen van hoe het ervoor staat met de biodiversiteit.”

Brommende rugstreeppadden

Dit jaar kwam Sietze veel verschillende soorten waterjuffers en libellen tegen. “Maar wat mij vooral verrast, is de beschermde rugstreeppad; die kom ik op verschillende plekken tegen. Zoals in nieuwe poelen en sloten. Dat is bijzonder, normaal kom ik die weinig tegen”, licht hij toe. “Het zijn prachtige beestjes, je hoort ze vooral ’s avonds brommen. Ook zie ik de kleine watersalamander, heikikkers en verschillende waterjuffers.”

Veldwerker Sietze inventariseert elk jaar de Utrechtse natuur..

Corona

Het veldwerk is voor hem dit jaar anders dan anders vanwege corona. “Omdat ik 1,5 meter afstand moet houden, meld ik mij niet eerst bij de eigenaar van een stuk land waar ik mijn onderzoek ga doen. We bellen vooraf en we sturen een brief om de eigenaar te informeren. Verder lijdt mijn werk er niet onder.”

Sinds 1975

De provincie inventariseert sinds 1975 de natuur omdat zij wil weten hoe de natuurwaarden in het buitengebied zich ontwikkelen. Met de inventarisatie van de flora en fauna eens per tien jaar, ontstaat een beeld van die ontwikkelingen. De provincie heeft betrouwbare actuele natuurinformatie nodig voor haar beleid. Of het nu gaat om het maken van de omgevingsvisie, het natuurbeheerplan, inrichtingsplannen, het beoordelen van bestemmingsplannen of het verlenen van vergunningen of ontheffingen, telkens maakt de provincie een afweging over de vele belangen in het landelijk gebied.

Veldwerker

Doeleinden

De gegevens gebruikt de provincie voor diverse doeleinden. Voor haar natuur- en landbouwbeleid, om vragen over ruimtelijke ordening en natuurwetgeving te kunnen beantwoorden en voor een rapportage natuur waarin de stand van de biodiversiteit naar voren te brengen. Uit de laatste rapportage, uit 2017, bleek dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het landelijk gebied. De provincie blijft veldonderzoek doen om de trend van het aantal soorten te kunnen volgen.

In kaart

Met de informatie verkregen bij de inventarisatie, kan de provincie de belangen van de natuur betrouwbaarder meewegen. Met de inventarisatie brengt de provincie in kaart welke beschermde, bedreigde en voor de natuurkwaliteit indicatieve planten en dieren er in het gebied voorkomen. Gekeken wordt naar soorten planten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en bosmieren. De meeste aandacht gaat uit naar sloten en slootkanten, wegbermen, poelen, houtwallen en kleine bosjes.

Volg de provincie op twitter

Voor persinformatie:
ruben.kroeze@provincie-utrecht.nl06 40 97 18 49

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11